TegenGas Merenwijk

Het BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk heeft voorkomen dat de hele Merenwijk in 2035 van het gas wordt afgesloten!
 
TegenGas Merenwijk wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor een transitie die aantoonbaar haalbaar, betaalbaar en duurzaam is. Daarom willen we in onze wijk aardgas blijven gebruiken totdat een realistisch alternatief beschikbaar is. We moeten zeker de mogelijkheid open houden dat het bestaande netwerk ook gebruikt kan worden voor transporteren van waterstof of biogas op het moment dat deze energiedrager voldoende volwassen is. Ook andere alternatieven - warmte uit de aarde of slimme apparaten en nieuwe energieopslag - verdienen nadere studie. De uiterste datum voor een aardgasvrije Merenwijk is 2050 of zoveel eerder als er een haalbaar, betaalbaar en duurzaam alternatief is voor het relatief schone aardgas.
 
Brede actie is nodig om de plannen van de gemeente tijdig van tafel te krijgen. TegenGas Merenwijk pleit voor een duurzame energietransitie tegen verifieerbare kosten en termijnen die redelijk zijn. Zoals hierboven gemeld is er al een eerste resultaat van onze acties. De gemeente heeft de deadline van 2035 voor het afsluiten van het gas losgelaten. Dat is het begin, maar er is nog veel meer te doen. Dat kunnen we alleen samen en uw steun daarbij is hard nodig.
 
Deze inzamelingsactie heeft als doel om de huidige en toekomstige acties van onze stichting TegenGas Merenwijk (i.o.) te kunnen bekostigen. Alle donaties komen gegarandeerd enkel ten goede aan bovengenoemde doelen. Denk hierbij o.a. aan kosten voor oprichting, ontwikkeling website, flyers en toekomstig promotie materiaal. Dit alles om u als bewoner van de Merenwijk op een gedegen manier te kunnen vertegenwoordigen!
 
Personele inzet vindt enkel plaats op vrijwillige basis (onbezoldigd), tevens zijn wij volledig onafhankelijk.
Kortom: Van Bewoners / Voor Bewoners.

Namens TegenGas Merenwijk, alvast hartelijk dank voor uw steun!

Ceder Koopman
Penningmeester TegenGas Merenwijk

Donations (87)

 • Robert Kleemann
  • €50 
  • 7 mos
 • Anonymous
  • €100 
  • 7 mos
 • Anja Koning
  • €10 
  • 7 mos
 • Anonymous
  • €20 
  • 7 mos
 • Anonymous
  • €15 
  • 7 mos

Organizer and beneficiary

Ceder Koopman
Organizer
Leiden
Joost Van Looveren
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.