43
43
2

CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT HARVEY

$5,079 of $10,000 goal

Raised by 42 people in 15 months
CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT HARVEY TẠI HOUSTON


Trận hồng thủy lịch sử đã xảy ra tại Houston, nơi có trên 100 ngàn đồng hương đang sinh sống, hàng chục ngàn gia đình phải di tản ra khỏi vùng lụt, đang gặp rất nhiều khó khăn.
Thảm cảnh đau thương này đã lấy đi hơn 72 sinh mạng và làm thiệt hại trên 180 tỷ đô.
Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao sẽ tổ chức một chương trình văn nghệ lúc 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017 tại Grand Century Mall - San Jose, với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng.
Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao khẩn thiết kêu gọi những mạnh thường quân, những người có lòng cùng nhau đóng góp cho chương trình cứu trợ trận lụt tại Houston.
Tất cả số tiền thu được sẽ trao tận tay cho Thành phố Houston. Mọi sự đóng góp đều được trừ thuế.

HỘI VIỆT THIỆN
1982 Senter Road, San Jose, CA 95112
Điện thoại: 1-855-855-4617
Email: hoivietthien@gmail.com
+ Read More

$5,079 of $10,000 goal

Raised by 42 people in 15 months
Funds raised will benefit:
Viet Thien Inc
Certified Charity
+ Learn More
San Jose, CA
EIN: 455533533
How it Works
  1. You make a donation using a PayPal account or a credit/debit card to PayPal Giving Fund (a 501(c)(3) charitable organization).
  2. After the deduction of payment processing fees, PayPal Giving Fund delivers the funds it receives to the chosen charity on a monthly basis.*
* If, after reasonable efforts, PayPal Giving Fund cannot deliver donations to this charity, the funds may be donated to another charity per PayPal Giving Fund’s policies.
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
PH
$40
Phuong Huynh
14 months ago
MT
$200
Minh Tran
14 months ago
$50
Vince Yu
14 months ago
BL
$100
binh le
14 months ago
$200
Anonymous
14 months ago
NT
$100
Nu To
14 months ago
$200
Anonymous
14 months ago
$100
Anonymous
14 months ago
CN
$200
Cindy Nguyen
14 months ago
DN
$200
Daniel Nguyen
14 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.