Help het Leger des Heils aan een nieuwe soepfiets

Ken jij de soepfiets van het Leger des Heils?

Onze vrijwilligers rijden regelmatig door de stad op zoek naar mensen die geen thuis hebben. Wij noemen hen dak- of thuisloos. Zij slapen op straat, in een portiek, in het park of in de nachtopvang. Het zijn mensen zonder helper.

Waarom is de soepfiets zo belangrijk? 

We helpen deze mensen met koffie, soep, een warme deken en een goed gesprek. Op deze manier ontstaat contact met deze stadjers en maken zij kennis met de hulpverlening van het Leger des Heils. Wie weet wat we daarna nog meer voor hen kunnen betekenen ….

Onze soepfiets is aan vervanging toe!

Na vele jaren trouwe dienst is de soepfiets aan vervanging toe. Daarbij willen we graag inzetten op een elektrische fiets. Hierdoor wordt het werk voor onze vrijwilligers wat makkelijker en zijn we in staat om meer spullen in gewicht mee te nemen.

Wil jij ons helpen?

Een nieuwe elektrische soepfiets kost € 5.500,-. Hiervoor zijn we een Crowdfunding gestart. Wil jij ook helpen? 
Jouw bijdrage kan overgemaakt worden op NL72RABO0157447510 t.n.v. Leger des Heils Noordoost o.v.v. Soepfiets Groningen of maak gebruik van de Crowdfunding pagina www.ldh.nl/SoepfietsActie .

Meer informatie over ons werk?

www.legerdesheils.nl/zorg/veldwerk-en-soepbus 

 www.ldh.nl/LastSafetyNet 

 
 
 • Anonymous
  • €100 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • €50 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • €50 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €37 
  • 5 mos
 • Hervormde gemeente Norg
  • €248 
  • 5 mos
See all

Organizer

Sylvester A
Organizer
Groningen

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.