Please help Mathis develop into a healthy boy

Version Française ci-dessous    -    Nederlandse versie onderaan 

No creditcard needed, see below.


Please help Mathis develop into a healthy boy

On December 3rd, 2018, our beautiful son Mathis was born. He was so incredibly welcome and loved from the start. Born with a C section, but healthy and the first couple of months developing like a normal baby.
 
From the end of March, however, Mathis began to show strange spasms, that gradually became heavier. When we brought him to the hospital on April 6th, the doctors came to the conclusion that he has severe epilepsy, probably West syndrome. An MRI scan showed that he already had a cerebral infarction during pregnancy, causing him to develop cerebral palsy on his left side. Cerebral palsy is a condition where children have difficulty moving due to brain damage that occurred during the first year of life.
 
To work on Mathis his epilepsy and cerebral palsy, we found, in addition to regular healthcare, this amazing reflex integration therapy. This helps him really well to develop. You can find more information about this therapy at https://masgutovamethod.com.
 
Unfortunately, Marian had to stop working completely to look after Mathis. She was freelancing, so she’s not entitled to any benefits. The downside of the successful reflex integration therapy is that it's not reimbursed by health insurances. This means that we cannot pay for all extra care that Mathis needs. On top of that, we would love to give Mathis the opportunity for an intensive reflex therapy week in Belgium in October 2019 and March 2020….
 
Estimated costs for the next 12 months:€ 18.200. Including:
-       Therapeutic costs per month (sessions and trips)± € 1.100
-       Two Intensive training of five days± €2.500 at a time
 
Every therapist that has seen Mathis so far, tells us he has a lot of potential. We believe that with the right guidance, he can get very far in life, despite his epilepsy and cerebral palsy.
Mathis is such a sweet, calm and cheerful boy that in the months that he has been with us, he has conquered our hearts and those of many other people. He deserves to be as healthy as he possible can. Would you please help us to give Mathis every opportunity to lead a normal life? We would be incredibly grateful for it.
 
Do you have any questions about Mathis or about the therapy that your donation is spent on? We are happy to answer this. Please send an e-mail to mathis.zeimen@hotmail.com.
 
Thank you so much for your help.
 
Wilfried, Marian & Mathis
 
P.S. A donation to account number (RABONL2U) NL87 RABO 0314 0700 36 in the name of W.P.J. Zeimen and/or M.B. Swart is also very much appreciated. Please mention ‘Donation Mathis’.Aidez Mathis à devenir un garçon en bonne santé
 
Le 3 décembre 2018 notre fils Mathis est né par césarienne en bonne santé. Les deux premiers mois il s’est développé comme un bébé normal.
 
À partir de la fin du mois de mars suivant, nous avons remarqué qu’il avait des convulsions qui sont rapidement devenues de plus en plus sévères. Le 6 avril, nous l’avons donc amené à l’hôpital où il a été diagnostiqué une épilepsie grave, probablement le syndrome de West.
Un scan IRM a montré qu’il avait déjà fait un AVC pendant la grossesse causant une paralysie cérébraledu côté gauche.
 
Pour contrôler l’épilepsie et diminuer les effets de la paralysie cérébrale, en plus de la science habituelle, nous avons trouvé cette incroyable thérapie d'intégration réflexe.  Chaque séance de travail aide vraiment Mathis à se développer. Vous pouvez obtenir plus d'informations à ce lien ‪https://masgutovamethod.com.
 
Malheureusement, Marian a dû cesser de travailler pour s'occuper entièrement de Mathis. Elle travaillait à son compte et n’a donc pas droit aux aides sociales. L'inconvénient de la thérapie réflexe c’est qu’elle n’est pas (très peu) remboursée par les assurances maladies. Il nous est donc difficile de payer pour tous ces soins supplémentaires dont Mathis a tant besoin. En plus de cela, nous aimerions donner à Mathis l’occasion d’une semaine intensive de thérapie réflexe en Belgique, en ‪octobre 2019et ‪mars 2020.
 
Coûts estimés pour les 12 prochains mois : 18 200 € dont :
Coûts thérapeutiques par mois (séances et déplacements) : ±1100 €
Entraînement intensif de cinq jours : 2.500 €
 
Chaque thérapeute qui a vu Mathis jusqu'à présent nous a dit qu'il a beaucoup de potentiel. Nous croyons qu’avec le bon encadrement, il peut aller très loin dans la vie malgré l’épilepsie et la paralysie cérébrale.
Mathis est un garçon si doux, calme et gai qu'au cours des mois qu’il a passé parmi nous, il a conquis notre cœur et celui de beaucoup d'autres personnes. Il mérite d'être en aussi bonne santé que possible. Pourriez-vous nous aider à donner à Mathis toutes les chances de mener une vie normale? Nous vous en serions extrêmement reconnaissants.
Merci de faire un don afin que nous puissions lui donner les meilleures chances possibles.
 
Si vous avez des questions sur Mathis où les thérapies pour lesquelles votre don sera utilisé, veuillez envoyer un courrier électronique à ‪mathis.zeimen@hotmail.com.
 
Nous vous remercions beaucoup pour votre aide.
 
Wilfried, Marian & Mathis
 
P.S. Il est aussi possible de faire un don directement, par transfert à l’IBAN NL87RABO ‪0314 070036 (BIC RABONL2U) au nom de W.P.J.  Zeimen et / ou M.B. Swart avec la mention ‘Donation Mathis’.Help baby Mathis om weer zo gezond mogelijk te worden
 
Op 3 december 2018 werd onze prachtige zoon Mathis geboren. Hij was zo ongelooflijk welkom en geliefd. Geboren met een keizersnee maar gezond, en de eerste paar maanden ontwikkelde hij zich als een normale baby.
 
Vanaf eind maart begon Mathis echter vreemde krampjes te vertonen, die geleidelijk aan zwaarder werden. Toen we hem daarvoor op 6 april naar het ziekenhuis brachten, kwamen de artsen tot de conclusie dat hij ernstige epilepsie heeft, waarschijnlijk het syndroom van West. Uit een MRI scan bleek dat hij al tijdens de zwangerschap een herseninfarct heeft gehad, waardoor hij cerebrale parese aan zijn linkerzijde heeft ontwikkeld. Cerebrale parese is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging die is ontstaan voor het eerste levensjaar.
 
Om te werken aan de epilepsie en cerebrale parese van Mathis, vonden we (naast de reguliere gezondheidszorg) een geweldige reflexintegratie-therapie. Deze helpt hem heel goed om zich te ontwikkelen. Meer informatie over deze therapie vindt u op https://masgutovamethod.com.
 
Helaas moest Marian volledig stoppen met werken om voor Mathis te zorgen.  Ze was freelancer, dus ze heeft geen recht op een uitkering of iets dergelijks. Het nadeel van de succesvolle reflexintegratie-therapie is dat deze niet wordt vergoed door de zorgverzekering. Dit betekent dat we alle extra zorg die Mathis nodig heeft, niet kunnen betalen. Bovendien willen we Mathis graag een intensieve reflexintegratie-therapieweek in België geven in oktober 2019 en maart 2020....
 
Geraamde kosten voor de komende 12 maanden: € 18.200. Inclusief:
-       Therapeutische kosten per maand (sessies en reizen) ± € 1.100
-       Twee intensieve trainingen van vijf dagen ± €2.500 per week
 
Elke therapeut die Mathis tot nu toe heeft gezien, vertelt ons dat hij veel potentieel heeft. Wij geloven dat hij met de juiste begeleiding heel ver kan komen in het leven, ondanks zijn epilepsie en cerebrale parese. Mathis is zo’n lief, rustig en vrolijk jongetje dat in de maanden dat hij bij ons is onze harten en die van veel andere mensen heeft veroverd. Hij verdient het zó om weer zo gezond mogelijk te worden.
Wilt u ons alstublieft helpen om Mathis alle mogelijke kansen te geven om een zo normaal mogelijk leven te leiden? We zouden u er ongelooflijk dankbaar voor zijn.
 
Heeft u nog vragen over Mathis of over de therapie waar uw donatie aan wordt besteed? Deze beantwoorden we graag. Stuur dan alstublieft een e-mail naar mathis.zeimen@hotmail.com.
 
Heel erg bedankt voor uw hulp.
 
Wilfried, Marian & Mathis
 
P.S. Een donatie op rekeningnummer NL87 RABO 0314 0700 36 ten name van W.P.J.  Zeimen en/of M.B. Swart mag ook (omschrijving ‘Donatie Mathis’).

Donations (0)

 • nyncke en erik aaftink 
  • €50 
  • 3 d
 • Karin van Keulen 
  • €10 
  • 9 d
 • Anonymous 
  • €100 
  • 11 d
 • Irene Heman 
  • €10 
  • 12 d
 • Ingmar Janse 
  • €50 
  • 15 d

Organizer 

Marian Ne 
Organizer
Utrecht (stad), NL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more