Help us finish a school in Uganda!

Help us to build a better future!

Insamlingen går till att köpa skolbänkar till de nybyggda klassrummen. En skolbänk kostar ca. 250Sek/25USD & det fattas ungefär 32st för att kunna färdigställa klassrummen.

Om du donerar 250 Sek/25 USD
kommer vi skriva upp ditt namn på minnesväggen på skolan. På så vis kommer du alltid vara en dela av Mgahinga Primary School.

OBS!
If you are a resident in Sweden you can swish at +46 70 510 57 41
Om du är bosatt i Sverige kan du swisha till +46 70 510 57 41

For english version, see below.

De nya klassrummen/the new classroom 

Svensk version
Vi är tre socionomstudenter från Mitt Universitetet Östersund som befinner oss i Kisoro i sydvästra Uganda. Vi har valt att förlägga vår praktik med Mgahinga Community Delevopment Organization (MCDO). MCDO är en icke-vinstdrivande ideell organisation som arbetar som en paraplyorganisation för olika projekt i närheten av Mgahinga Gorilla national park. De arbetar med bland annat utbildning och miljöfrågor. Människorna i byn blev hårt drabbade när nationalparken Mgahinga Gorilla National Park grundades 1991. Stora delar av urbefolkningen tvingades att flytta och förlorade i samband med detta mycket av sin jordbruksmark som de annars livnär sig på. Det har resulterat i bostadsbrist, fattigdom & svält som råder ännu i dagens läge. För mer information, gå in på www.mcdou.org

Som nämns ovan, ligger ett stort fokus på utbildning där målet är att främja att fler elever kan få möjlighet till en utbildning. Skolan i området heter Mgahinga Community Primary School och omfamnar idag ca 120 elever. Skolan håller på att renoveras och kommer färdigställas inom  några veckor tack vare MCDO och volontärers engagemang och arbete. 

Det som behövs i dagsläget är skolbänkar så att eleverna kan ha undervisning i de nya klassrummen. En skolbänk kostar 250 Sek och det behövs nuvarnade 32 st.

Det är här vi ber om er hjälp! Genom att bidra med en slant kan vi färdigställa skolan fullt ut så att eleverna kan få den utbildning som de har rätt till.

Om vi når målet med skolbänkarna kommer resterande pengar gå till ett nytt skolkök. Lokalen består av  ett plåtskjul med inget golv och maten lagas på öppen eld. För att barnen ska kunna få en bättre skolgång krävs det en bättre kökshygien för att minska spridningen av sjukdomar och för att kunna förse barnen med en näringsrik kost. Se bild nedanför.

Skolköket/ The school kitchen 

Med er hjälp kan vi göra skillnad! Alla bidrag går oavkortat till detta projekt och vi kommer att uppdatera regelbundet hur arbetet går. Ni kan följa det här, via instagram (@mcdo_uganda @trefotter) och via MCDO’s blogg, http://www.mcdou.org/blog

Kom ihåg! En liten slant gör skillnad.

Prislista/ Pricelist
KR / USD
10 KR / 1 USD - Du kan köpa en brödlimpa
15 KR / 2 USD - Du kan ge 80 barn i skolan en lunch av posho (majsgröt)
25 KR / 3 USD - Du kan köpa 100 pennor
25 KR / 3 USD -Du kan köpa 18L vatten
35 KR / 4 USD - Du kan köpa 50 pennor
50 KR / 5 USD - Du kan köpa 2 kg salt
60 KR / 7 USD - Du kan ge barnet akut medicinsk behandling
70 KR / 8 USD - Du kan köpa 10 kg bönor
85 KR / 10 USD - Du kan köpa 10 kg ris
100 KR / 12 USD - Du kan köpa en fotboll
150 KR / 16 USD - Du kan köpa över 100 böcker
180 KR / 20 USD - Du kan köpa 30 barer tvål
225 KR / 25 USD - Du kan köpa 80 par strumpor
225 KR / 25 USD - Du kan köpa en skolbänk
1000 KR / 120 USD - Du kan köpa 150 tester för malaria
25 000 KR / 3000 USD - Vi kan bygga en hel lekplats
Gammla klassrummen / The old classroom 

English version
We are three social work students from Mid University in Östersund, Sweden. We are right now in Kisoro, Southwest of Uganda for our internship. We have choose to work with Mgahinga community development organization (MCDO). MCDO is an non-governmental organization, they works as an umbrella for different projects with focus on education and environment close to Mgahinga Gorilla National Park. At the time of creating Mgahinga Gorilla National Park in 1991, many people who inhabited the Mgahinga game reserve were forced to leave their land and resettled in other parts of central and western Uganda. The high cost of land in Kisoro district led many to migrate further away, and many others into poverty. Some families who managed to get land close to the park settled near the boundary and others went to some far places in the country. For more information, please visit www.mcdou.org

Like you can read above one of MCDO:s focus is to support and promote children to get an education. Mgahinga Community Primary School have today around 120 students. The school is right now under construction thanks to MCDO and volunteers. The buldning will be finish in a couple of weeks. See the Pictures.
Den nya skola /The new School

Now we need your help! The new schoolbuilding need 32 new school desks and with your help, we can provide the new building with that. One desk cost 250sek/ 25USD .

I we reach our goal the rest of the money will go to a new school kitchen. Right now it’s under the average standard. To support the students in their education, we see it’s necessary to construct the kitchen to reduce the spread of the diseases and to provide the students a nutritious diet. With your help this can be possible for the students in Mgahinga Primary School. All the contributions will be used in project. We will update frequently about our work and you can follow our work here, at instagram (@mcdo_uganda @trefotter) and at MCDO’s blog, http://www.mcdou.org/blog

Hjälp oss, hjälp andra! Sprid gärna vidare detta. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Help us, help others! Share this with other. Together we can make difference.

Instagram: @mcdo_uganda @trefotter
Blog: http://www.mcdou.org/blog

 • Peter Janstad
  • kr250 (Offline)
  • 59 mos
 • Carina Björk
  • kr200 (Offline)
  • 59 mos
 • Sonja & Stig Johannesson
  • kr500 (Offline)
  • 59 mos
 • Pia/ Christer Johannesson/Svensson
  • kr500 (Offline)
  • 59 mos
 • Amanda Hjerpe
  • kr50 (Offline)
  • 59 mos
See all

Organizer

Alexandra Johannesson
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.