Gradinata Community Space

EN (Above) BG (Below)

GRADINATA

Gradinata will be a not-for-profit, independently owned volunteer ran community space based in Stefan Stambolovo, Bulgaria. It’s our dream to pull this beautiful building back from wreck and ruin, return it to its former glory, and create an autonomous community space that is accessible for all regardless of background or borders.

Gradinata’s key ethos is anarchism, and being a collective organisation committed to mutual aid and solidarity. We aim to serve both the local community while simultaneously reaching out to work cooperatively with the wider world.

The space consists of two houses, a barn, garage, shop and nearly 2000m2 of land. The aim of this crowdfunder is to raise money to purchase the property and renovate one of the houses and the barn. These buildings will be used for our primary projects until we have the resources and opportunity to open the second building sometime in the future.

Some of Gradinata’s aims:

• Community projects
• Solidarity actions
• Gigs
• Free shop
• Language lessons
• Zine library
• Community kitchen
• Art space / exhibition space
• Free animal neutering
• Food preservation workshops and more.

Total costs of the building and estimation of renovation costs. We are fortunate to have free labour through a wide network of support and friends. Below is the cost of materials.


Purchase of property: €8900 (£7,690)
Floors: €3000 (£2591)
Walls: €1300 (£1125)
Windows: €500 (£432)
Electrics: €500 (£432)
Plumbing: €1500 (£1296)
Tiles: €500 (£432)
Timber: €2500 (£2159)
Admin / Website: €200 (£173)

(Costs are given both in euros and pounds)


---------------------------------------------------------------


ГРАДИНАТА

Градината ще бъде некомерсиално общностно пространство, поддържано чрез
доброволчески труд, което се намира в Стефан Стамболово, България. Нашата мечта е да спрем разрухата на тази красива сграда, да върнем предишния й блясък и да създадем автономно общностно пространство, което да бъде достъпно за всички, независимо от техния произход и без ограничения.

Основните принципи на Градината се базират на анархизма, бидейки колектив движен от идеи за взаимопомощ и солидарност. Целта ни е да бъдем от полза на местната общност, като същeвременно развиваме дейността си и си сътрудничим с широкия свят.

Пространството се състои от две къщи, плевня, гараж, магазин и около 2000м2 земя. Целта на тази акция за набиране на средства е да се съберат пари за покупката на имота и за реновирането на една от къщите и плевнята. Тези сгради ще бъдат използвани за нашите начални проекти, докато имаме средствата и възможността да отворим и втората сграда, в един скорошен момент.
Едни от целите на Градината са:

- Проекти свързани с местната общност
- Събития за солидарна подкрепа и взаимопомощ
- Концерти/музикални събития
- Безплатен магазин
- Езикови уроци
- Библиотека за зинове
- Колективна кухня
- Пространство за изкуство и изложби
- Безплатно кастриране на животни
- Работилници за приготвяне и консервиране на храна и други

Обща стойност на разходите за сградата и нейното реновиране.
Имаме щастието, целият труд да бъде извършен безвъзмездно, благодарение на
широката мрежа за взаимопомощ и нашите приятели. Следва списък с разходите за
материали.

Покупка на имот: 8900€ (£7690)
Под: 3000€ (£2591)
Стени: 1300€ (£1125)
Електричество: 500€ (£432)
Прозорци: 500€ (£432)
Водопровод: 1500€ (£1296)
Покрив: 500€ (£432)
Дървен материал: 2500€ (£2159)
уебсайт: 200€ (£173)
Donations (166)

See top
 • Sarah Gordon
  • £100 
  • 1 yr
 • Wiktor Fiderkiewicz
  • £10 
  • 1 yr
 • Gillian Yorke
  • £40 
  • 1 yr
 • sven hammerschmidt
  • £20 
  • 1 yr
 • Elitsa Georgieva
  • £25 
  • 1 yr
See all

Organizer

Louis Kushner
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.