Smolik Family Adoption.

Hi my name is Monika Pasek and I have created this fundraiser for my best friends Gosia and Tom. They are in the middle of the adoption process and need a little support because costs of international adoption are very high. Your help will be very well appreciated and will get them closer to achieve their goal and make their biggest dream come true. 
Here is their story.

The Story


"Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven.  And whoever welcomes one such child in my name welcomes me”. Matthew 18:3-5


Hello, this is Tom and Gosia.  Welcome to our fundraiser!  We would be honored and blessed for you to join us on this journey of adoption by supporting us as the Lord leads.


We feel very blessed in our lives in so many ways and very thankful to God that we have each other.  Over time each of us have become more and more passionate about adopting children who are abandoned for whatever reason. We are ready to step out of our comfort zone, take a step of faith and begin this journey with God by bringing these children to our family.


We have to admit that we are scared of the unknown and at the same time excited because we know that this is God's will for us and we know that He will be with us all the way. There is no way we would be able to make that decision if God were not in it.


Since we both grew up in Poland, Poland has a very special place in our hearts.  After doing a lot of research about adoption, we came to realize that there is a big need in Poland; especially for siblings who may have lower chance of being adopted because of their age or would end up being separated. As a result our desire is to adopt siblings.  We would love to adopt two children up to 10 years of age but we are open to other possibilities as the Lord leads.


Unfortunately  the cost of international adoption is very expensive and beyond our means without some help.  That is why we are creating this fundraiser and asking for your help.


Here are some ways you can help:

First of all, please pray that God will prepare us for the future  children and prepare them for us, also for the process to go smoothly.

Consider donating towards our adoption as you are able.

We are having a garage sale the first weekend of June. If you are able to donate any items for us to sell, please send us a message and let us know- [email redacted]
Also, please stop by if you can.
112 Samoset ln.
Schaumburg, IL 60193

Whether or not you are able to help financially, please share our fundraiser with people you know.


Here is a link just to make you aware of the itemized expenses regarding adoption from Poland 

https://lifelinechild.org/quicklooks/ 


Thank you for visiting our site and for your support!
God bless you!

Tom and Gosia
Historia

"Zaprawdę, powiadam wam: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w  imię moje , Mnie przyjmuje" Mateusz 18: 3-5


Cześć, tu Tomek i Gosia. Witamy w naszej zbiórce pieniędzy! Bylibyśmy zaszczyceni i wdzięczni, gdybyś przyłączył się do nas w naszej drodze do adopcji, wspierając nas tak, jak Pan prowadzi.


Czujemy się bardzo błogosławieni w naszym życiu na tak wiele sposobów i bardzo dziękujemy Bogu, że mamy siebie nawzajem. Z biegiem czasu każdy z nas stał się coraz bardziej pasjonatem adopcji dzieci, które zostały opuszczone z jakiegokolwiek powodu. Jesteśmy gotowi, aby wyjść z naszej strefy komfortu, podjąć krok wiary i rozpocząć tę podróż z Bogiem, sprowadzając te dzieci do naszej rodziny.


Musimy przyznać, że boimy się tego, co nieznane, a jednocześnie czujemy radość, ponieważ wiemy, że jest to wola Boża dla nas i wiemy, że On będzie z nami przez całą drogę. Nie ma możliwości, abyśmy mogli podjąć tę decyzję, gdyby nie było w niej Boga.


Ponieważ oboje dorastaliśmy w Polsce, Polska ma szczególne miejsce w naszych sercach. Po przeprowadzeniu wielu badań na temat adopcji wybraliśmy Polskę ze względu na to że w tym kraju istnieje duża potrzeba; szczególnie dla rodzeństwa, które może mieć mniejsze szanse na adopcję ze względu na swój wiek lub w rezultacie zostanie rozdzielone. Naszym pragnieniem jest adoptować rodzeństwo. Chcielibyśmy adoptować dwoje dzieci w wieku do 10 lat, ale jesteśmy otwarci na inne możliwości zgodnie z wolą Pana.

Niestety, koszty adopcji międzynarodowej są bardzo drogie i przekraczają nasze możliwości. Właśnie dlatego tworzymy tę zbiórkę pieniędzy i prosimy o pomoc.


Oto kilka sposobów na pomoc:

Przede wszystkim módlcie się, aby Bóg przygotował nas na przyszłe dzieci i przygotował je dla nas, także aby proces przebiegał gładko i bezproblemowo.

Rozważ przekazanie datków na naszą adopcję według twoich możliwości.

W pierwszy weekend czerwca mamy garage sale. Jeśli możesz przekazać nam jakiekolwiek przedmioty do sprzedania, wyślij nam wiadomość lub daj nam znać- [email redacted]  
Bardzo chętnie zapraszamy wszystkich na nasz garage sale.
112 Samoset ln.
Schaumburg, IL 60193


Niezależnie od tego, czy jesteś w stanie pomóc finansowo, podziel się naszym fundraiser z osobami, które znasz.


Oto link tylko po to, aby uświadomić Ci szczegółowe wydatki związane z adopcją z Polski

https://lifelinechild.org/quicklooks/ 


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i wsparcie!

Niech cię Bóg błogosławi!

Tomek i Gosia

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • $100 
  • 25 mos
 • Karen Means 
  • $25 
  • 33 mos
 • Monika Bugajska 
  • $200 
  • 35 mos
 • Joanna Pawlowska 
  • $100 
  • 35 mos
 • Sylwia Sokol 
  • $100 
  • 36 mos
See all

Organizer and beneficiary

Monika Pasek 
Organizer
Roselle, IL
Thomas Smolik 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more