Støtte til reparasjonsarbeid

"Riska kommunehuset" ble bygt i 1912 av Gabriel Aanesen, senere i 1919 ble det solgt til Ole T. Haueland og fram til Hetland kommune kjøpte det til bruk av kommuneformål, huset ble kalt for "Haualand huset".
 
Riska Sogne kommune/Hetland kommune har overtatt huset i 1939. Det ble gjort en liten oppgradering og takket ble løftet opp. Under 2. verdenskrig, det ble videre overtatt av tyskerne. De brukte det antakelig til møte virksomhet og som sykestue. Et stort rødt kros ble montert på taket for å unngå flybombing, og det var engelskmennene de fryktet. De fleste barn som ble født i Riska under krigen kom til verden i dette huset.
 
Etter krigen ble huset brukt av Riska sognekommune igjen. Det ene rommet i 2. etasje var helsestasjon med spedbarnskontroll. Det andre var møtesal. Det var også bibliotek i huset.
Fra 1946 1. etasje ble leid av lærer Harald Tunheim og det ene store rommet (helsestasjonen) i 2. etasje ble leid av et selskap A/S Riskafjor. De fikk leie hele huset da ordning med sognekommuner opphørte. Hommersåk ble en del av Sandnes kommune.

Det var forskjellige leietakere fra 1979 til det ble bestemt av den nye kommunen i 2006 at huset må selges. Huset stått tomt i mange år og det ble fort et møte plass til ungdommer, senere det ble også brukt av narkomaner. Vinduene ble knuste, vegene teget med graffiti, huset begynte å falle. Private bygge aktører bedt kommunen om å få tillatelse å rive huset ned, men lokale folk protesterte i mot og det ble takket nei til dette.
 
I 2018, Litauisk Forening i Rogaland som har ca. 150 aktive medlemmer kom til hjelp. Det ble inngått et samarbeid mellom kommunen og foreningen og det ble avtalt at oss (foreningen) skal reparere huset frivillig og skal betale alt selv.  Som takk, kommunen leiede huset ut til foreningen gratis i 25 år.
Foreningen forplikter at huset skal repareres til sitt opprinnelig utseende, det skal få et nytt liv og vil være godt ivaretatt i hele leieperioden.
 
Litauisk forening i Rogaland vil bruke huset til styremøter, konsulat tjenester og kanskje av og til som overnattingsplass til Litauiske politikere, Litauisk ambassadør og andre viktige gjester som kommer på besøk til foreningen i regi av diverse arrangementer.
 
Reparasjonsarbeidet ble startet allerede i fjor høst og alt kost og arbeid gjøres og dekkes av medlemmer. Allikevel, er dette et meget stort prosjekt som krever mye penger.


Derfor vil vi be dere et lite penge støte til vårt godt formål. Alt blir tatt med et stort takk.
 
Med vennlig hilsen

Litauisk Forening i Rogaland
38821582_1556434631564168_r.jpeg

Donations (0)

 • Kristina Dude 
  • kr500 
  • 23 d
 • Sonata Zvirblyte  
  • kr300 
  • 24 d
 • Aurimas Baciulis 
  • kr200 
  • 24 d
 • S K 
  • kr200 
  • 24 d
 • Ingrida Alm 
  • kr500 
  • 25 d

Fundraising team: Litauisk Forening i Rogaland (2) 

Viktorija R. Davies 
Organizer
Raised kr13,515 from 32 donations
Saulius Trepekunas 
Team member
Raised kr4,050 from 13 donations
This team raised kr8,235 from 21 other donations.
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more