Stöd Elin på Lesbos

Vår syster Elin ska för andra gången på kort tid åka till Lesbos för att hjälpa människor i nöd.

Vi hör inte längre så mycket om den bedrövliga flyktingsituationen på de grekiska öarna, men det betyder inte att den inte fortfarande pågår eller att situationen har förbättrats. I lägret är behovet stort av nästan allt, framförallt mat och mediciner.

Pengarna vi hoppas kunna samla in går oavkortat till lägret där hon jobbar, Pipka som ligger på Lesbos. Du kan läsa mer om Pikpa här:
https://www.facebook.com/pikpalesvos/

http://lesvossolidarity.org/index.php/en/

Du kan även läsa Elins egna ord via:
http://www.refugeeswelcomestockholm.se/

Tänk dig att du i all hast tvingas lämna allt du har och kanske alla du älskar för att klara livhanken, tänk dig att bara äga kläderna du har på kroppen. Att inte ha mat för dagen. Att inte veta vad som ska hända med dig... Elin tar ledigt från jobbet för att hjälpa dessa människor. Hjälp henne hjälpa! Ge en slant, stor eller liten, allt är bättre än inget och allt gör skillnad!

Stort tack!


IN ENGLISH

Our brave and kindhearted sister is leaving for the second time to go to Lesvos, Greece, to volunteer in a refugee camp.

We no longer receive a lot of reports on the horrible refugee situation on the Greek islands, however it is still ongoing and the conditions in the camps are not improving. The camps are essentially in great need of everything and in particular food and medicine. Any money rasied will go straight to the Pikpa camp, which you can read more about here:
https://en-gb.facebook.com/pikpalesvos/

http://lesvossolidarity.org/index.php/en/

Imagine you have to leave everything you know behind, perhaps leave your family and everyone you love. Imagine all you have is the clothes you are wearing. You don't have food, you dont know where to go and you don’t know what is going to happen...  Elin is doing what she can to help these people. Please help Elin to help them! We therefore kindly ask you to donate, big or small, everyting counts and will make a difference!

Many thanks and lots of love!

Organizer

Anna Lilliestierna
Organizer
London, Greater London, United Kingdom

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.