Main fundraiser photo

Steun Sluit VION!

Donation protected
Sluit VION! maakt zich zorgen over de behandeling van de arbeiders die bij Vion werken. Over alle dieren die hier nodeloos worden geslacht. Over het welzijn en de gezondheid van buurtbewoners. Het milieu – lokaal en elders – dat vervuild wordt. De campagne wil daar verandering in brengen: Sluit VION!

Financiele bijdragen worden zeer gewaardeerd. We kunnen hiervoor actiematerialen aanschaffen, of activisten met weinig inkomsten helpen aan een treinkaartje.

Ook gaan we een buurtkrant uitbrengen. Dit wordt een krant voor de omwonenden van Vion in Boxtel, en is erop gericht bewoners te informeren, discussie te bevorderen en steun te vergroten voor (de ideeën van) Sluit VION! Er komen diverse artikelen in over alle vormen van uitbuiting waar Vion zich schuldig aanmaakt en inspirerende verhalen over wat te doen als het slachthuis sluit.

Organizer and beneficiary

Ella De Mol
Organizer
Boxtel, NL
Els Rijke
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.