STEUN BEROEP N42

Tips voor een geslaagde donatie:
1. Enkel met creditkaart
2. Vul zelf je gegevens in (gebruik niet auto-fill)
3. Gebruik de meest recente browserversie
Een pop-up verschijnt meteen na een geslaagde donatie.

Help ons Oosterzele leefbaar te houden
N(ee)42!

De Vlaamse Regering keurde recent de ontdubbeling van de N42 in Oosterzele tot een primaire weg goed. Een bredere N42 met 2x2 rijvakken en bijhorende ventwegen, die een E42 dreigt te worden! Met alle voordelen voor het doorgaand verkeer en alle nadelen voor Oosterzele.

Over Ons

N(ee)42! Is een apolitiek en lokaal actiecomité van Oosterzelenaars die bezorgd zijn over de menselijke impact van de nieuwe en veel bredere N42. Bezorgdheden die reeds geuit zijn in tal van bezwaarschriften, maar die geminimaliseerd en genegeerd zijn.

 Waarom zijn we tegen een bredere N42?

- De doelstellingen worden niet bereikt: de ochtendfiles zullen niet verdwijnen zonder de heraanleg van de rotonde boven de E40

- Het personen- én vrachtverkeer op de lokale wegen zal niet dalen, integendeel.

- De N42, inclusief zijn ventwegen, wordt op sommige plaatsen tot 9 rijstroken breed. Voldoende om een vliegtuig op te laten landen!

- Hele woonwijken worden afgesneden: er blijven slechts 5 oversteekplaatsen over voor lokaal verkeer.

- Cijfers tonen aan dat een bredere N42 niet zal leiden tot minder doden en gewonden: traag verkeer blijft toegelaten op de N42, de mega-kruispunten zijn slecht en gevaarlijk ontworpen en het aantal vrachtwagens zal nog toenemen.

- De maximumsnelheid voor vrachtwagens op de nieuwe N42 is vastgelegd op 90 kilometer per uur. Dat is evenveel als op een autostrade.

- De gezondheidseffecten worden geminimaliseerd. Een bredere N42 zal tot 60% meer verkeer en dus tot 60% meer fijn stof, stikstof, CO2, geluidsoverlast, stress en slapeloosheid leiden.

- Er zijn geen concrete toezeggingen rond de invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer en trajectcontroles op de N42.

- De reusachtige carpoolparking aan de Gijzenzelestraat ligt te ver van de E40.

- Woningen langs de N42 worden minder waard.

- Een bredere N42 betekent 50 voetbalvelden meer grondinname in Oosterzele.

- Het bijhorende exuberant kostenplaatje van € 65.000.000 is onverantwoord.

 
Geen autostrade door Oosterzele
We willen tegen deze beslissing voor 26 april beroep aantekenen bij de Raad van State. Een stap die veel kans op succes biedt. Maar die ook financieel zwaar weegt.
Help ons de juridische kosten te financieren via onze crowdfunding. Iedere gift, hoe klein ook, is belangrijk!

 Wil je op de hoogte blijven? Dat kan. Volg ons op Facebook of stuur een email naar
ik-steun-beroep-[email redacted].

Bedankt ook om ons te helpen door zelf zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan deze oproep!

Donations (39)

  • Bart Semeese
    • €25 
    • 3 yrs

Organiser

Actiecomité N(ee)42!
Organiser
Oosterzele

Your easy, powerful and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help straight to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.