Restauratie Orgelpiano Weber Unika (1927)

De orgelpiano Weber Unika, gekenmerkt 2733 (bouwjaar 1927, volgnummer 33) ,
werd door wijlen mevrouw Lucienne Ceulemans testamentair toegewezen aan de
Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts v.z.w. Lint. Het werd in 1930 aangekocht door de familie Ceulemans en opgesteld in het café Prins Albert aan de Liersesteenweg.

De Lintse heemkring wil deze waardevolle en zeldzame orgelpiano laten herstellen en terug'schenken’ aan de Lintse gemeenschap.In het café Prins Albert, bij Lucienne, was dit vele decennia een Lints monument. Bij het overlijden van Lucienne Ceulemans op zaterdag 9 januari 2016, maakte de orgelpiano nog steeds deel uit van het café-interieur.

In 2022 werd het gebouw verkocht aan de Gemeente Lint en staat het orgel, na 92 jaar, nog steeds op dezelfde plaats. Er is terug een doorgang gemaakt tussen de vroegere café en de naastgelegen zaal Roeland. Het orgel heeft al jaren geen functie meer. Er zou een blaasbalg beschadigd zijn.

Als dit unieke historische stuk opnieuw speelklaar gemaakt kan worden, kan het eveneens een belangrijke rol spelen op maatschappelijk vlak waarmee de heemkring mensen kan samenbrengen.
De Heemkring heeft een offerte ontvangen van orgelbouwer en restaurateur J. Verbeeck BV. In de prijsopgave is inbegrepen:

 • het nazien en herstellen van de balg en de vacuümpomp
 • de pianomechaniek en de windlades nazien en zo nodig herstellen
 • het stemmen van de piano en het pijpwerk
 • er dient rekening te worden gehouden met eventuele snaren en stempennen die tevens vernieuwd moeten worden

De totale prijs voor de herstelling wordt geraamd op 10.000 euro (incl BTW). We doen een oproep aan de inwoners en bedrijven van Lint om dit stukje historisch erfgoud en lokale nostalgie niet verloren te laten gaan.

De Cera coöperatie heeft reeds toegezegd om dit project te steunen en doneert 2000 euro. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: Samen Investeren in Welvaart en Welzijn.

Ook AED Studios zal als Lints bedrijf, actief in de entertainment sector, dit lokale project ondersteunen door een financiële bijdrage te leveren en de crowdfunding actie mee bekend te maken bij een zo groot mogelijk publiek.

Particulieren en bedrijven kunnen dit project ondersteunen door langs deze weg te doneren. Alle donateurs zullen persoonlijk worden uitgenodigd voor een receptie na het restauratieproject in het heemmuseum wanneer de eerste noten opnieuw zullen klinken uit dit unieke instrument.

Meer info kan verkregen worden bij de Heemkring: https://www.heemkringlint.com/


Donations

Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer

Filip Van Vlem
Organizer
Lint, VLG, Belgium

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.