New Dog Rescue Center for Rescue Paws Curaçao

We gaan verhuizen!!!
We are moving!!!

Na een bewogen jaar kunnen we eindelijk zeggen dat we vooruit kunnen. Niet dat we stil hebben gezeten: in 2019 hebben meer dan 300 honden een gouden mandje gevonden via RPC! Daarnaast hebben we ook meer dan 500 honden kunnen steriliseren, onder andere door middel van een sterilisatieproject, verspreid over meerdere maanden, op Banda Bou en Banda Riba.
After an eventful year we can finally say that we can move forward. Not that we sat still: in 2019, more than 300 dogs found a new "forever home" via RPC! In addition, we have been able to sterilize more than 500 dogs, including through a sterilization project, spread over several months, on Banda Bou and Banda Riba.

Naast het werk op het Center hebben we ook een team van vrijwilligers die dagelijks de straat op gaan naar meldingen van verwaarloosde en/of gewonde honden. Dit doen we samen met andere Stichtingen, een samenwerking waar we trots op zijn! Verders hebben we voorlichting kunnen geven op verschillende scholen en hebben een aantal scholen ons Center bezocht!
In addition to work at the Center, we also have a team of volunteers who take to the streets every day for reports of neglected and / or injured dogs. We do this together with other foundations, a collaboration that we are proud of! We were also able to provide information to various schools at various schools and several schools visited our Center!

Wat bedoelen we dan met vooruit kunnen? We zijn overeengekomen met onze overburen dat ze hun bezwaar intrekken onder voorwaarde dat wij op het ons gegunde terrein zullen verhuizen naar het achterste gedeelte, waardoor de opvang aan het oog onttrokken is van Villapark Fontein. Inmiddels hebben we nu een jaar ervaring op ons tijdelijke Center, en op basis van deze ervaring gaan we een vernieuwd Center neerzetten, nog veiliger en beter voor onze honden!
What do we mean by being able to move forward? We have agreed with our neighbors that they will withdraw their objection on the condition that we will move to the rear area on the land that we have been awarded, so that the reception is hidden from Villapark Fontein. We now have a year of experience at our temporary Center and based on this experience we are going to build a new Center, even safer and better for our dogs!

Het is een enorme klus, waarbij wij wederom jullie steun héél hard nodig hebben! Samen kunnen we dit, daar hebben we alle vertrouwen in!
It is a huge job, in which we once again desperately need your support! Together we can do this, we have every confidence in that!

Voor een compleet overzicht en meer informatie over RPC en het nieuwe Rescue Center “klik hier” 
For a complete overview and more information about RPC and the new Rescue Center"click here"


Rescue Center 2.0
43404784_1574280751382880_r.jpeg


Toelichting indeling:
- Parkeerplaatsen bezoekers
- 4 rennen van circa 1.000 m2 per stuk, ieder voorzien van een 40ft container. Deze containers vormen deel van de omheining en bieden een schuilplaats voor de honden en opslag voer etc. 
-Naast de rennen worden 2x 40ft containers geplaatst.
    · 1 container ½ verkooppunt en ½ kliniek
    · 1 container ingericht als quarantaine plek voor nieuwe honden of zieke honden
- Beheerderswoning (bestaande uit 2x 40ft containers)
- Stagiaireverblijf (20ft container)
Explanation classification:
- Parking places visitors
- 4 runs of approximately 1,000 m2 each, each with a 40ft container. These containers form part of the fence and offer a shelter for the dogs and storage food etc.
- 2x 40ft containers are placed next to the run.
    · 1 container ½ point of sale and ½ clinic
    · 1 container designed as a quarantine place for new dogs or sick dogs
- Caretaker's house (consisting of 2x 40ft containers)
- Trainee accommodation (20ft container)


43404784_1574279622362521_r.jpeg

Samenvatting /
Summary
Bovenstaande kosten zijn op basis van aanschaf nieuw.
The above costs are new based on purchase.

Bovendien zijn niet alle artikelen van even groot belang. Sommige zaken zullen geregeld moeten zijn voordat de honden van de huidige plek naar het achtergelegen terrein kunnen worden verhuisd. Andere zaken hebben te maken met lange termijn investeringen die uiteindelijk een besparing opleveren, zoals de zonnepanelen en deep well.
Moreover, not all articles are of equal importance. Some things will have to be arranged before the dogs can be moved from the current location to the rear area. Other things have to do with long-term investments that ultimately yield savings, such as the solar panels and deep well.

Tot slot is er nog de inrichting van het terrein voor de ontvangst van bezoekers en vrijwilligers en de woonplaats voor de beheerders. Maar ook hier kan het onderscheid tussen need to have’s en nice to have’s worden gemaakt.
Finally, there is the layout of the site for the reception of visitors and volunteers and the place of residence for the managers. But here too, the distinction between need to have and nice to have can be made.


43404784_1574280237617811_r.jpeg

Voor een compleet overzicht en meer informatie over RPC en het nieuwe Rescue Center“klik hier” 
For a complete overview and more information about RPC and the new Rescue Center "click here" 

Donations

 See top
 • Maddie Stone 
  • 500 € 
  • 9 mos
 • Anonymous 
  • 100 € 
  • 10 mos
 • Anonymous 
  • 105 € 
  • 10 mos
 • Tasha Eastman 
  • 20 € 
  • 11 mos
 • Trudi Nieuwerf 
  • 25 € 
  • 11 mos
See all

Organizer

Rescue Paws Curacao 
Organizer
Dronten, NL
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more