Main fundraiser photo

Renowacja pomnika ppor. Zakrzewskiego Stanisława

Donation protected
Szanowni Państwo,

Ponad 70 lat temu w Glean Spean (Szkocja) na małym cmentarzu przy XV-wiecznym kościele katolickim Cille Choirill pochowany został podporucznik Stanisław Zakrzewski z 26-go Poznańskiego Batalionu Piechoty, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Pomnik postawiony prawdopodobnie przez kolegów Stanisława jest jednym z najbardziej zachwycających nagrobków na tym cmentarzu. Przez lata zarastał mchem i trawą. Od ponad 5 lat miejsce to regularnie jest odwiedzane przez rodaków, którzy przynoszą świeże kwiaty i zapalają znicze.
Niestety upływ czasu i warunki atmosferyczne panujące w Szkocji spowodowały, że monument znajduje się w fatalnym stanie. Wymaga szybkiej renowacji.  Dlatego aby przywrócić mu dawny blask zdecydowaliśmy się zorganizować zbiórkę pieniędzy na odnowienie pomnika.

Zwracamy się więc z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na remont zabytkowego nagrobka STANISŁAWA ZAKRZEWSKIEGO przy kościele Cille Choirill . Renowacja tego niezwykłego pomnika, może pochłonąć nawet 5000 £. Wszystkie prace wykonane będą przez profesjonalną firmę z prawie 200 letnią tradycją.  Firma MOSSFORDS posiada wszelkie certyfikaty i licencje takie jak BRAMM (British Register of Accredited Memorial Masons) oraz NAMM (National Association of Memorial Masons),  które gwarantują prace są na najwyższym możliwym poziomie. Jesteśmy również w stałym kontakcie z konserwatorem Kris Zykubek ( Senior Stone Conservator, Accredited Conservator-Restorer by British Institute of Conservation ).
 
Nagrobek na pewno przez kolejne lata będzie zachwycał swą formą.

Po wykonanych pracach renowacyjnych udostępnimy osobom chętnym wszelkie dokumenty, zdjęcia i rachunki.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość!!

WIĘKSZE ZDJĘCIA NA STRONIE:  www.pmp.org.pl/pomnik

Kim był Stanisław Zakrzewski ?

Stanisław Jerzy Zakrzewski urodził się o godzinie 22.00, 9 marca 1910 roku w Tymienicy, woj. łódzkie ( informacja wg. aktu urodzenia ), inne źródła podają 10 marzec 1910 . Jego ojcem był Izydor Zakrzewski, a matką Jadwiga Sonsfeld.

Uczęszczał do humanistycznych szkół gimnazjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Sokołowie Podlaskim, Łomży oraz Liceum Handlowego w Warszawie.

 W latach 1932–1933 był słuchaczem Szkoły Podoficerskiej przy 33 Pułku Piechoty – pierwsza lokata. Był dowódcą drużyny w stopniu kaprala. 

Przed wybuchem II wojny światowej pracował w Policji Państwowej jako starszy posterunkowy służby śledczej Urzędu Śledczego IX Brygady Ochronnej przy Naczelnym Wodzu w Warszawie.

Jego nazwisko znalazło się na liście proskrypcyjnej funkcjonariuszy Policji Państwowej sporządzonej w 1939 roku przez NKWD.

Wkroczenie 17 września 1939 roku wojsk sowieckich do Polski, zmusiło Stanisława Zakrzewskiego do ewakuacji. 25 listopada 1939 roku przez Rumunię, Jugosławię, Grecję dociera do Francji i rozpoczyna czynną służbę wojskową w 1 Pułku Piechoty w Coetbo.

Od maja 1940 roku uczęszcza do Szkoły Podchorążych Piechoty w Camp de Coëtquidan. Niestety szkolenie przerywa rozpoczęcie działań wojennych kampanii francuskiej. Stanisław Zakrzewski ewakuuje się do Wielkiej Brytanii gdzie zostaje wcielony do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod Dowództwem Brytyjskim 22 czerwca 1940 roku.

Do  stycznia 1941 służy w III batalionie I Brygady Strzelców jako drużynowy motocyklista. Następnie szkoli się w Szkole Podchorążych Piechoty w Dundee ( Szkocja ) razem w tym samym plutonie z cichociemnymi Hieronimem Dekutowskim „ZAPORA”, Czesławem Rossińskim ps „Kozioł”, Jan Bienias „Ostreba” ( zginął w powstaniu warszawskim ) oraz Tadeusz Cieszewskim, ps. "Borus" ( współzałożycielem Solidarności Walczącej – trójmiasto ).

Od kwietnia 1941 roku Zakrzewski pełni funkcję Zastępcy Oficera Technicznego w III batalionie I Brygady Strzelców. W październiku 1943 roku zostaje awansowany na podporucznika i rozpoczyna pełnienie funkcji Oficera Technicznego. Od grudnia 1943 zostaje Oficerem Łącznikowym w Dowództwie 1 Brygady Grenadierów.  W czerwcu 1946 roku  zostaje przeniesiony do 26 Poznańskiego Batalionu Piechoty.

Umiera 17 lutego 1947 roku o godzinie 5:40 w obozie Achnacarry,  Spean Bridge najprawdopodobniej z powodu wylewu (cerebral hemorrhage), który uszkodził serce. Świadkami śmierci był major Józef Władyka ora ppor. lekarz Wiktor Jurewicz ( 25 Pomorski Batalion Piechoty ). Pogrzeb ppor. Stanisława Zakrzewskiego odbył się 19 lutego 1947 roku o godzinie 10.30 w Roybridge.  Jego grób znajduje się na małym cmentarzu przy XV-wiecznym kościele katolickim Cille Choirill ( Szkocja ).

Ordery i odznaczenia: The WAR MEDAL,  DEFENSE MEDAL,  CROIX DE COMBATTANTS VOLONTAIRES.
ENG:

Ladies and gentelmen,

Over 70 years ago in Glen Spean, Scotland, at a small graveyard placed just beside fifteenth-century Cille Choirill Church ensign STANISLAW ZAKRZEWSKI was buried, a SOLDIER from the 26th Poznan Infantry Battalion, Polish Armed Forces in the West.

The grave was probably put up by his friends and it has been visited many times by Stanislaw’s nationals who still bring flowers, light lanterns up and pray at the grave and comemorate the great soldier.

Unfortunatelly the grave has been getting covered by moss and grass throughout the years and it got partly destroyed. IT NEEDS A SOON RENOVATION. That is why we decided to restore its old glow – WE HAVE ORGANISED FUNDRISING.

For that reason we would like to kindy ask all of you for financial support. Even the smallest amount you are able to pay would be a GREAT HELP for us. All the money gathered goes for the renovation of Stanislaw Zakrzewski’s grave. We estimate the cost might reach even to £5,000. All the works will be carried by proffessional repair company MOSSFORDS  which has certificates and licenses such as BRAMM (British Register of Accredited Memorial Masons) and NAMM (National Association of Memorial Masons). We believe that al teh above are a guarantee for the solid work done. We are in touch with conservator Kris Zykubek (Senior Stone Conservator, Accredited Conservator-Restorer by British Institute of Conservation).

After the renovation will have been done, we will share all teh documents, costs, bills and pictures to all those who ask for it.

We ask you for a little help, showing a heart and help comemorate a great soldier who fought and died in exile.

Thank you for your time and your kindness.

STANISŁAW ZAKRZEWSKI

Stanislaw Jerzy Zakrzewski was born on the 22nd March 1910 at 10pm in Tymienica, Poland although other sources say the 10th March was the day of his birth. His father was Izydor Zakrzewski and his mother was Jadwiga Sonsfeld.

Here’s fundrise for renovation of his grave:

Between 1932 and 1933 he was commanding officer in the corporal's degree. Before World War II he worked at the state police as Senior Constable. 1939 when Russian Army invaded Poland made him evacuate through Romania, Yugoslavia, Greece and when in France he began active military service in Coetbo.

The was made education he tried to continue impossible and eventually in 1940 he got to Great Britan to become a soldier and fight for Polish armed forces. He served as team motorcycle rider and attended army school in Dundee. Till April 1941 Stanislaw was deputy technical officer in the third battalion of the first gunner brigade. In October 1943 he got promoted and became ensign and technical officer. Since December 1943 be was a liaison officer in command of the first grenadier brigade. In 1946 he got transferred to Poznan infantry battalion.

Zakrzewski died on 17th February 1947 at 5.40am in the camp of Achnacarra, Spean Bridge. The cause was most likely the cerebral hemorrhage that damaged his heart. His grave is located at the small graveyard by 15th centrury Catholic church in Cille Choirill in Scotland.

WE WOULD LIKE TO ASK EVERYONE WHO CAN HELP: PLEASE HELP US COLLECT MONEY FOR THE RENOVATION OF HIS GRAVE WHICH IS IN A TERRIBLE CONDITION.Akt urodzenia odnaleziony dzięki stronie Genealodzy.pl :


Archiwum Państwowe w Płocku.

Organizer

Mariusz Błaszczyk
Organizer
England

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee