Main fundraiser photo

RED ONZE PRACHTIGE VLEUGELNOOTBOMEN!

Donation protected
KAP MET KAPPEN, RED ONZE PRACHTIGE VLEUGELNOOTBOMEN!


Acht schitterende beeldbepalende vleugelnoten in de Eerste Jacob van Campenstraat lopen acuut gevaar. De gemeente heeft voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd én gekregen.

Waarom? Omdat er op dit moment wordt gewerkt aan de herinrichting en vergroening van de Frans Halsbuurt. En met terugwerkende kracht heeft de gemeente besloten dat deze bomen niet in het vergroeningsplan passen. De gemeente wil ze nu gaan kappen voor de vergroening.

Dit is buurtbewoners rauw op het dak gevallen. Een van de uitgangspunten voor de herinrichting was: “Alle bomen blijven bestaan”. En ook in het Definitief Ontwerp van de herinrichting dat door de gemeente is vastgelegd mochten deze bomen gewoon blijven.

Maar een paar weken nadat het Definitief Ontwerp officieel was goedgekeurd door de Raad, vroeg de gemeente alsnog een kapvergunning aan. Tegen alle afspraken in.

Ruim twintig buurtbewoners hebben nu een pro-forma bezwaar ingediend tegen de voorgenomen kap van deze prachtige, oude maar kerngezonde vleugelnoten. Dit bezwaar moeten we nog onderbouwen met extra documentatie, en een onafhankelijk rapport van een externe boomdeskundige is daarvoor onontbeerlijk. Zonder dit rapport maakt het bezwaar weinig kans serieus te worden genomen.

Wij hebben European Tree Technician Veronica van Amerongen van Groendirectie Holland bereid gevonden om dit rapport voor ons te maken, maar de kosten daarvan bedragen € 560 euro ex 21% BTW, € 677,60 inc. BTW dus. Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom!

De gemeente lijkt er met deze kapaanvraag niet alles aan te willen doen om de bomen te beschermen, en kiest voor de makkelijkste (en vermoedelijk goedkoopste) weg. Dit roept ook vragen op over de rest van het project, want de Eerste Jacob van Campenstraat is pas fase 1. Gaan er in latere fases nog veel meer bomen sneuvelen? Deze acht vleugelnoten zijn dus ook een testcase voor de rest van de buurt. Wij vinden dat een prestigieus project als de vergroening en verduurzaming van de Frans Halsbuurt niet ten koste mag gaan van de oude, bestaande bomen. Help ons alsjeblieft deze bomen te behouden!

Ga voor meer info naar ons artikel op de website van de Bomenbescherming, bomenbescherming amsterdam


Fundraising team: Inzamelingsactieteam (2)

WoutJan Balhuizen
Organizer
Amsterdam
Corine Vloet
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee