For warm winter - distribution of coal to the poor

With God's Mercy and your kind support, the Rahma’t initiative group is raising funds to distribute coal to poor families in Kyrgyzstan.

This is the third year we are doing this campaign.

Last year, we collected enough funds to buy 56 tons of coal to distribute to many families in Osh, Jalalabad and Bishkek.  The full report from last year's campaign is in the video clip attached.

On average one household would need a minimum of 1.5 - 2 tons of coal during three months of winter. The estimated cost of 1 ton of coal in Kyrgyzstan is 6000 KGS ~ USD 75-80.

With your generous support, this year we are hoping to collect USD 5,000-10,000 to distribute coal to poor families to stay warm! 

Please help us bring warmness and joy to the faces of poor people this winter in Kyrgyzstan. 

Be part of something good!

Кудайдын ырайымы жана сиздин кайрымдуулук жардамыңыз менен Rahma’t демилгелүү тобу Кыргызстандагы жакыр үй-бүлөлөргө көмүр таркатуу үчүн каражат чогултуп жатат. Бул кайрымдуулук иш-чараны үчүнчү жыл өткөрүп жатабыз.

Биз өткөн жылы Ош, Жалалабад жана Бишкектеги көптөгөн үй-бүлөлөргө көмүр таркатуу үчүн 56 тонна көмүр сатып алууга жетиштүү каражат топтодук. Өткөн жылдагы иш-чаранын толук отчетун тиркемедеги видеоклиптен көрө аласыз.Кыштын үч айында орто эсеп менен бир үйдө кеминде 1,5 - 2 тонна көмүр керектелет. Кыргызстанда 1 тонна көмүрдүн болжолдуу баасы 6000 сомду (75-80 АКШ долларын) түзөт.

Биз быйыл сиздердин кайрымдуулук жардамыңыздар менен жакыр үй-бүлөлөрдүн үйү кыштын суугунда жылуу болуусу үчүн аларга көмүр таркатканы 5000-10000 АКШ долларын чогултабыз деп үмүттөнүп жатабыз!

Сураныч, ушул кышта Кыргызстандагы жакыр адамдардын жүзүнө жылуулук жана кубаныч тартуулоого жардам бериңиз.

Жакшы иштин бир бөлүгү бол!

Organizer

Shavkat Isakov
Organizer
Arlington Heights, IL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.