PCD ar mhaithe le Naomh Uinseann de Pól

Le 20 bliain anuas tá daltaí na Pobalscoile agus roimhe sin daltaí na Mainistreach ag bailiú gach Nollaig do Naomh Uinseann de Pól an Daingin.  I mbliana níl siad in ann é seo a dhéanamh sa ghnáthshlí timpeall an bhaile, de bharr na paindéime. É sin ráite, ba mhaith linn leanúint leis an nós, ach ar líne i mbliana. 
D'eagraíomar suíomh Gofundme chun bailiúchán a dhéanamh don Charthanacht an-tábhachtach seo.  Beidh na haon rud a bhaileofar ar líne ag dul chucu.
Buíochas ó chroí as an tacaíocht ar fad agus ba dheas linn beannachtaí na Nollag a ghuí ar gach éinne. 


For the last 20 years the pupils of Pobalscoil Chorca Dhuibhne and previous to that students from the Monastery have been collecting for the Dingle branch of Saint Vincent de Paul every Christmas. This year the pandemic means that the students can’t collect in town as normal. We would still like to continue this tradition and have moved it online this year, by setting up a Gofundme page. All funds raised will be passed on to this vital charity. 
We appreciate the support and we wish you all a happy and peaceful Christmas.

Organizer and beneficiary

Eoghan Ó Gealbháin
Organizer
Éamonn Fitzmaurice
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.