"Palīdziet bērniem uzaugt latviskā vidē!"

Mīļie draugi un vecāki,

Laipni lūdzam uz Tērvetes nometnes 12 dienu labdarības akciju 2022!

Tērvetes nometne Grenville-sur-la-Rouge, Kvebekā, Kanadā pulcina latviešu valodā runājošos un nerunājošos bērnus kopš 1957. gada. Nometnes mērķis ir nodrošināt bērnus (no 6-14 gadiem) ar latvisku vidi, kur viņi var priecāties, draudzēties un iepazīties ar etnisko mantojumu caur valodu, dziesmām un paražām. “Tērvete” ir ne tikai vasaras nometne, tā ir vieta kur bērni veido ilgstošas draudzības un mūža atmiņas.

Šajos Ziemassvētkos, lūdzu apsveriet $12 vai vairāk ziedojumu Tērvetes nometnei. Nakošo 12 dienu laikā, mēs gaidīsim naudu: bērna smaidam, iespējai gulēt zem zvaigznēm, peldēties Rouge upē, dzimtenes dziesmai, karoga pacelšanai Tērvetes kalnos, uzkāpšanai "Ērgļa" akmenī, brīnišķīgiem nometnes darbiniekiem, sēdēšanai ap ugunskuru, pārgājienam uz ūdenskritumu, brīvdabas dejām, šķeršļu gājienam, un iespējai runāt latviešu valodā divas nedēļas.

Nometne ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kura pastāv pateicoties brīvprātīgiem talciniekiem un valdes locekļiem. Katrs dolārs ko Jūs ziedosiet mums palīdzēs veidot programmas un aktivitātes kas sagādās bērniem neaizmirstamu pieredzi un atmiņas.

Nometnes ziedošanas akcija būs atvērta no 12. līdz 23. decembrim. Mēs laipni pateicamies par jūsu ziedojumu!

Priecīgus svētkus!

********************************************************************
Dear Friends and Parents,

Welcome to Camp Tērvete's 12 days of Giving Campaign 2022!

Camp Tērvete in Grenville-sur-la-Rouge, Quebec, Canada brings Latvian and non-Latvian-speaking children together since 1957. The camp's mandate is to offer children (6-14 years), a Latvian environment where they can have fun, create friendships and get acquainted with their ethnic heritage through language, song, and traditions. Camp Tērvete is not just a summer camp but a place where children build lasting friendships and life-long memories.

This Christmas, please consider donating $12 or more to Camp Tērvete. Over 12 days, we’ll raise money for: a child's smile, a chance to sleep under the stars, to swim in the Rouge River, to sing a song for the fatherland, to raise a flag in Tērvete's mountains, to climb Eagle’s Rock, extraordinary camp employees, to sit around the campfire, to hike to the waterfall, open-air country dances, to conquer an obstacle course, and to practice speaking or learn Latvian.

The camp is an independent non-profit organization that heavily relies on the help of volunteers and members of the Board. Each dollar you donate will help us develop programs and activities that will give children unforgettable experiences and memories.

The camp's charity campaign will be open from December 12th to 23rd. We thank you kindly for your donations!

Happy Holidays!

Fundraising team (2)

Tērvetes Bērnu Nometne
Organizer
Grenville-sur-la-Rouge, QC
Krista Upeslacis
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.