Main fundraiser photo

My HUB My PRIDE

Donation protected
English below.
Een hub is een safe space waar je samen komt om elkaar te inspireren, verhalen te vertellen en elkaar te accepteren om wie je bent. Het is makkelijk om dit als vanzelfsprekend te beschouwen wanneer je hier dagelijks mee bezig bent. Maar het is belangrijk om te onthouden dat niet alles altijd vanzelfsprekend is. Daarom zetten we ons met HUB in om meer zichtbaarheid te geven aan Pride. Werken met een diversiteit aan mensen geeft ons inspiratie en veel energie. Wij gaan samenwerkingen aan om jouw perspectief te verbreden, diversiteit te normaliseren en om te zeggen: HUB loopt met je mee. Het is tijd om ons verhaal en hun verhaal te vertellen zodat het een verhaal voor iedereen wordt. Dat is onze HUB. En daar zijn we trots op.

Om dit kracht bij te zetten zal HUB een donatie doen aan het COC. Zij zetten zich actief in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in Nederland en de rest van de wereld. Het COC is actief op tal van gebieden, met het accent op jongeren & onderwijs, jouw belangen, cultuur & geloof, 50-plussers, beweging, queers van kleur, veiligheid, welzijn en de werkvloer.

---

A hub is a space where people come together to inspire, tell stories and embrace each other for who they are. It’s easy to take things for granted, but it’s important to remember that not everything is always obvious. That’s why with HUB, we join the visibility of Pride. Working with a diversity of people gives us inspiration and a lot of energy. We prioritize collaborating with individuals to broaden people’s perspectives and to say; HUB walks with you. It’s time for us to tell our story and their story to make it a story for everyone. That is our HUB. And we take pride from that.

To reinforce this, HUB will donate to the COC. They actively promote emancipation, acceptance and equal rights of lhbtiq+ persons in the Netherlands and worldwide. The COC is active in many areas, focusing on youth & education, your interests, culture & faith, over-50s, movement, queers of colour, safety, welfare and the workplace.
Donate

Donations 

 • HUB Footwear
  • €1,320 
  • 5 mos
 • Anonymous
  • €20 
  • 10 mos
 • &.media group
  • €1,000 
  • 10 mos
 • Justin Queen
  • €200 
  • 10 mos
 • Martijn Brons
  • €10 
  • 10 mos
Donate

Organizer

HUB Footwear
Organizer
The Hague

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee