Main fundraiser photo

Mandinaba Skateboard Community Funding

Donation protected
Hey!

Ik ben Michael van Everything Else, een skateboard community gevestigd in België. Al meer dan 20 jaar lang koester ik een passie voor skateboarden. Nu voel ik de drang om via onze community ook iets terug te doen voor andere skate community's of landen waar ze niet beschikken over de nodige materialen, kleding en schoenen.

Waarom is dit belangrijk?

Skateboarden is niet zomaar een sport; het is een krachtige motor voor positieve verandering. In Gambia, een land dat geplaagd wordt door uitdagingen en moeilijkheden, kan het opzetten van een skate community een wereld van verschil maken. Jongeren hebben een veilige plek nodig waar ze zich kunnen uiten, verbinden met anderen en hun potentieel kunnen ontdekken. Door te skateboarden leren ze niet alleen vaardigheden zoals balans en doorzettingsvermogen, maar ontwikkelen ze ook zelfvertrouwen en veerkracht.

Het belang van een skate community in Gambia reikt verder dan de sport alleen. Het biedt een alternatieve vorm van recreatie die jongeren weghoudt van negatieve invloeden en hen een gezonde uitlaatklep biedt voor stress en frustratie. Bovendien bevordert het de inclusie en diversiteit binnen de samenleving, omdat skateboarden toegankelijk is voor mensen van alle achtergronden, ongeacht geslacht, leeftijd of sociale status.

Door te investeren in deze skate community, investeren we in de toekomst van de Gambiaanse jongeren. We bieden hen de middelen en ruimte om hun eigen weg te vinden, hun talenten te ontdekken en hun dromen na te streven. Samen kunnen we een positieve impact creëren die verder reikt dan alleen het skatepark. Laten we de kracht van skateboarden omarmen en samen bouwen aan een betere toekomst voor de jeugd van Gambia.

Wie helpen we?

De Mandinaba skateboard community in Gambia. Je kunt hun ook terugvinden via instagram: https://www.instagram.com/mandinaba_skateboard_community/

Wat sturen we?

Oude boards, materiaal, kleding en schoenen.

Wat hebben we nodig?

Om alles naar Gambia te verzenden hebben we € 650 nodig voor de verzendkosten.

Met jullie hulp kunnen we dit realiseren.

Alvast bedankt!

-----------------------

Hey there!

I'm Michael from Everything Else, a skateboard community based in Belgium. I've been passionate about skateboarding for over 20 years. Now, I feel compelled to give back to other skate community's or countries where they lack the necessary materials, clothing, and shoes through our community.

Why is this important?

Skateboarding isn't just a sport; it's a powerful catalyst for positive change. In Gambia, a country plagued by challenges and difficulties, establishing a skate community can make a world of difference. Young people need a safe place where they can express themselves, connect with others, and discover their potential. Through skateboarding, they not only learn skills like balance and perseverance but also build self-confidence and resilience.

The importance of a skate community in Gambia extends beyond the sport itself. It provides an alternative form of recreation that keeps young people away from negative influences and offers them a healthy outlet for stress and frustration. Furthermore, it promotes inclusivity and diversity within society since skateboarding is accessible to people of all backgrounds, regardless of gender, age, or social status.

By investing in this skate community, we're investing in the future of Gambian youth. We're providing them with the resources and space to carve their own path, discover their talents, and pursue their dreams. Together, we can create a positive impact that extends beyond just the skatepark. Let's embrace the power of skateboarding and work together to build a better future for the youth of Gambia.

Who are we helping?

We're supporting the Mandinaba skateboard community in Gambia. You can also find them on Instagram: https://www.instagram.com/mandinaba_skateboard_community/

What are we sending?

Old boards, equipment, clothing, and shoes.

What do we need?

To ship everything to Gambia, we need €650 for shipping costs.

With your help, we can make this happen.

Thank you in advance!
Donate

Donations (5)

 • Anonymous
  • €25 
  • 2 mos
 • Justin Dacpano
  • €20 
  • 2 mos
 • Michael De Winne
  • €20 
  • 2 mos
 • Elke Letouche
  • €20 
  • 2 mos
 • Milan Lobelle
  • €10 
  • 2 mos
Donate

Organizer

Michael De Winne
Organizer
Zottegem

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee