ንህዝብና ድምፂ ንኹኖ

ስቱድዩ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ TMH ነዚ ዘሎ ኩነታት ብዝምጥን ብዘበናዊ መልክዑ ንምድርጃው ናውቲ ኣብ ምዕዳግ ንርከብ:: ነዚ ድምፂ ህዝቢ ዝኾነ ትካል ናይ ምስፋሕ ስራሕቲ ደገፍ ንክትገብሩ ኣብ መላእ ዓለም ንእትርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ብኽብሪ ንፅውዕ::

Fundraising team: Tigrai Media House Fundraising Team (3)

TMH TV
Organizer
Washington D.C., DC
Tmh Live
Beneficiary
Alula Solomon
Team member
Raised $33,688 from 190 donations
Ataklti Tkou
Team member
Raised $1,550 from 6 donations

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.