Help in need

#English #Nederlands I know a man. That is available day and night for everyone. Even if he himself has nothing to eat or a bed to sleep in. He knows that in difficult times he must always keep fighting and not give up. He learned this when he was already 8 years old. When his parents didn't have enough money to pay for his and his brother and sister's school. He decided to work for his family so they could have it a little easier. For years he worked so hard that he sometimes forgot himself. Now years later and he still half his family and friends. He works very hard. Just before Corona, he worked with his best friend. He worked hard to support himself and his family. then came Corona and everything went well in the beginning, he was a manager and worked very hard. Then Corona got worse and fewer people came to the country. When there was no more work, the company went under. So also he and all his colleagues. When everyone finally left, he kept hoping that more tourists would come with his best friend. They did not come. The company was closing and he was unemployed. Then he went back home. He tried to start over, but because of corona, nobody takes him, especially if you don't have a degree. After months of searching, he got into trouble and couldn't afford anything. He got into debt. It got very difficult for him and then something terrible happened. His best friend had died. He had a hard time with it, but tried to keep going. For years he has everything in order every month, but now with Corona it is different. Eventually he got a job and things got better. He got an income again and could take care of himself again. Then came the second wave of Corona and it went well in the beginning, there were not that many tourists anymore but there were some tourists, but that was not enough. He ran into trouble again and was eventually fired. Now he is unemployed, has no income and is back in debt because he can no longer pay it. He tries his best and tried to find a job everywhere, but he is not hired anywhere. In the country where he lives it is different from here, agreements are made and you can try to solve it at the bank. There he is threatened if he does not pay and can be arrested. I would like to ask you to help this man out of need and share the message. Because whoever does good meets well.

Ik ken een man. Die voor iedereen dag en nacht klaar staat. Zelfs als hij zelf niks te eten heeft of een bed heeft om in te kunnen slapen. Hij weet dat in harde tijden hij altijd gewoon door moet bijten en om niet op te geven. Hij leerde dit toen hij al 8 jaar oud was. Toen zijn ouders niet genoeg geld hadden om zijn en zijn broer en zus school te kunnen betalen. Hij besloot om te gaan werken voor zijn familie zodat ze het een beetje makkelijker hadden. Jaren lang heeft hij gewerkt zo hard gewerkt dat hij zich zelf soms vergat. Allemaal omdat hij zijn familie en vrienden wou helpen nu jaren later en hij doet nog steeds het zelfde. Hij werkt kei en kei hard. Net Voorde Corona werkte hij met zijn beste vriend. Hij werkte keihard om zichzelf staande te houden en zijn familie. toen kwam Corona en op het beging ging alles nog goed hij was manager en werkte keihard. Toen werd Corona steeds erger en er begingen minder mensen te komen naar het land. Toen er geen werk meer was ging het bedrijf ten onderen. Hij dus ook en al zijn collega’s. Toen iedereen uiteindelijk weg was gegaan bleef hij nog steeds in de hoop dat er nog toeristen zouden komen samen met zijn beste vriend maar. Die kwamen niet. Het bedrijf ging sluiten en hij was werkloos geworden. Toen ging hij terug naar huis. Hij probeerde overnieuw te begingen maar door Corona word er niemand aangenomen en zeker niet als je geen diploma hebt. Na maanden zoeken kreeg hij problemen en kon niks meer betalen. Hij kreeg schulden. Hij kreeg het erg moeilijk en toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Zijn beste vriend was overleefde. Hij had het er moeilijk mee maar probeerde door te gaan. Jaren lang heeft hij iedere maand alles op orde gehad maar nu met Corona is dat anders. Uiteindelijk kreeg hij een baan en ging het beter. Hij kreeg weer inkomen en kon weer voor zichzelf zorgen. Toen kwam de tweede golf van Corona en het ging als eerst goed er waren niet meer zoveel toeristen maar er waren wel wat toeristen, maar dat was niet genoeg. Hij kreeg weer problemen en werd uiteindelijk ontslagen. Nu is hij werkloos heeft geen inkomen meer en krijgt weer schulden doordat hij het niet meer kan betalen. Hij doet zijn best en probeerde overal een baan te zoeken maar hij word nergens aangenomen. In het land waar hij woont is het anders dan hier hier worden er afspraken gemaakt en je kan naar de bank gaan om het te proberen op te lossen. Daar word hij bedreigd als hij niet betaald en kan.  Hij ieder moment worden opgepakt. 

Ik zou u willen vragen om deze man te 
helpen uit nood. Want wie goed doet 
goed ontmoet.

Donations

 • Julien Kohnke 
  • €50 
  • 4 d
 • Julien Köhnke 
  • €8 
  • 5 d
 • Anonymous 
  • €7 
  • 24 d

Organizer and beneficiary

Esmee Lieftink 
Organizer
Zwolle, NL
Dielle Lieftink 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more