Main fundraiser photo

Hospice Koningshove in Pijnacker-Nootdorp.

Donation protected
Beste relatie, vrienden en familie,

Belangenloos help ik mee aan het realiseren van het Hospice Koningshove in Pijnacker-Nootdorp.

Hospice Koningshove biedt mensen die in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen worden verzorgd, de mogelijkheid om te sterven in een warme, huiselijke omgeving. Koningshove is geen ziekenhuis, maar een laatste ‘thuis’ waar gasten met familie of vrienden een waardevolle tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Onder begeleiding van de eigen huisarts van de patiënt.

Voor de financiering van Koningshove zijn bijdragen van ondernemers, particulieren, fondsen, kerken, scholen, verenigingen en instellingen broodnodig. Elke donatie is natuurlijk van harte welkom.

Een bijdrage leveren? Heel graag!
Wil je ook graag het Hospice Koningshove ondersteunen? Steun ons dan door middel van een kleine donatie.

Iedere cent telt! Doneren, een paar klikken en het is gebeurd.
Hoe mooi is het om te weten dat alle financiële steun - hoe klein ook - voor Stichting Hospice Koningshove van onschatbare waarde is?
Meer weten over de Stichting en haar doelen? Kijk eens op: Hospice Koningshove in Pijnacker-Nootdorp

Alvast hartelijk bedankt voor jullie steun en bijdrage!

Robert Sengers
Lions Club Nootdorp-PijnackerTot slot:
Een van de mooie dingen van Hospice Koningshove, dankzij gulle gevers die geen tegenprestatie verwachten enerzijds en de bezielende medewerking van (uitsluitend!) vrijwilligers anderzijds, komt 100% van het ingezamelde geld daadwerkelijk ten goede aan Stichting Hospice Koningshove.

Organizer

Robert Sengers
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.