Help onze vriendin van de bank af

(English below)

Carina heeft door jarenlange ziekte veel kosten moeten maken die niet vergoed werden. Daardoor zijn veel schulden opgebouwd.
Na een traumatische ervaring in 2011 kwam ze echt in de financiële problemen.

Ze heeft alle moeite gedaan om er weer bovenop te komen en de schulden af te betalen. Helaas heeft ze dit uiteindelijk moeten opgeven.
Alle mogelijke wegen van schuldhulpverlening (Bbz, minnelijk traject, WSNP, hoger beroep WSNP) zijn bewandeld, maar bleken telkens doodlopend.

Dit betekent dat ze nog een paar jaar moet wachten, om opnieuw schuldhulpverlening aan te vragen, in de hoop dat het dan wel lukt.
In totaal is ze dan nog 8 jaar verder voordat ze schuldenvrij is en weer een nieuwe start kan maken.

Carina is een vechter en gaat niet bij de pakken neer zitten. Ze heeft opnieuw alle schuldeisers benaderd, en hen voorgesteld een deal te maken. Een regeling waarbij ze 3 jaar zou sparen of nu een afkoop in één keer. Bijna alle schuldeisers zijn al akkoord en heeft ze per direct een afkoopsom betaald. Dat kon allemaal net van haar vakantiegeld en nog wat extra.

De grootste schuldeiser kan ze het aanbod van de afkoop-per-direct niet doen, omdat het bedrag gewoonweg te groot is. De deal voor 3 jaar wijzen ze echter resoluut af. De schuldeiser wil een bedrag ineens of er is geen akkoord.

Een aantal vrienden en kennissen hebben aangeboden om te helpen, als er een crowdfunding zou worden opgezet die het probleem kon oplossen. Daarom dit initiatief.

Als de vele vrienden, bekenden en minder bekenden van Carina allemaal een kleine bijdrage leveren dan kan de deal toch gesloten worden en kunnen wij met zijn allen de schuld afkopen. Het gaat nog maar om een klein bedrag van € 2.206,54. Dan krijgt deze schuldeiser dezelfde deal als alle andere schuldeisers.

Door transactiekosten en kosten voor het crowdfunding platform komen daar nog zo'n 200 euro bij.

Help je mee om te zorgen dat Carina dit hoofdstuk achter zich kan laten ? Zodat ze onbezorgd kan focussen op herstel van haar gezondheid en daarna een nieuwe start kan maken ?

-----------------------------------------------------------------------

LET OP !

Deze website werkt alleen met creditcardbetalingen. 

Wil je doneren via een bankrekening dan kan dat door overschrijving naar

IBAN NL47ABNA0457061677  t.n.v. J.D. Koning.

Die betalingen worden ook verwerkt op deze site, zodat de telling doorgaat.

Indien je anoniem wilt doneren, vermeld dit dan aub in je betalingsomschrijving.

 ----------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Carina has had healthproblems for many years and in the end got better. But she had to cover expenses that were not compensated by health insurance. This resulted in a large debt that she was paying off. 
Unfortunately, after a traumatic experience in 2011 she really got into financial problems.

She did all she could to recover emotionally and financially, but in the end had to give up for the financial part. 
All kinds of official debt repayment plans have been pursued in the last 4 years but all turned out to be a dead end. In the meantime she got sick again due to poor living circumstances.

This means that she'll have to wait another few years, then start that whole process all over again, in the hope that this time it will work out. 
In total that will take another 8 years before she will be debt free and allowed to make a new start in life. 

Carina is a fighter, and won't give up so easily. 
She decided to write all her creditors a letter, and offer them a deal. An arrangement just like a debt repayment plan - in which she would save up money for 3 years - or a buy off right now.

At this time almost all creditors have agreed to this, and Carina has paid them the buy off. She was able to do that with her "vacation money" and a little bit extra. 

Only she couldn't offer the same deal of the immediate-buy-off to the biggest creditor, because the amount is simply too high. So she only offered them the 3-year-deal. They have explicitly turned that down, and will only agree to an immediate buy-off, or there will be no deal. 

A few friends and acquaintances have offered to help, if a crowdfunding would be set up that could solve the situation. Therefor this initiative was set up.

When all friends, peers and maybe even not so well known acquaintances would offer a small contribution, the deal might be made possible, and we can buy off the debt together !

It's only € 2.206,54 ($ 2600) we are aiming for, so this creditor can get the same deal as all the other creditors. 
We expect to have a little extra cost for the crowdfunding platform, so that's what the other € 200 is for. 

Will you help to make it happen that Carina can close this chapter in her life ? So she will be carefree to focus on getting her health back again and start a new life ? 

 • Michiel Van Dorp 
  • €40 
  • 61 mos
 • Britta Hilse 
  • €34 
  • 61 mos
 • HENRY LINDIWE 
  • €10 
  • 61 mos
 • ringeling audrey 
  • €50 
  • 61 mos
 • Anonymous 
  • €30 
  • 61 mos
See all

Organizer

Jelle Koning 
Organizer
Doesburg, NL