Help Ukrainian Refugees in Poland

Voor Nederlands: scroll naar beneden
Polski: przewiń w dół

Due to the damage and tragedy currently happening in Ukraine, Fundacja TAB and the Parent Support Group of the Open Future International School in Cracow have joined forces to help Ukrainian children and mothers seeking refuge in Poland. From transport from the border to accommodation and school classes, we are dedicated to offering our support in any way we can. To continue doing so, we need your help!
 
Since we started on February 25, we’ve been offering:
 
Transport: every day several cars drive to the Polish/Ukrainian border to pick people up. They bring all necessities with them such as sandwiches, juice, and water.
Accommodation: We arrange a place to stay for those without accommodation. We have a wide network of volunteers around Cracow who help us search for a fitting location whether it's apartments or rooms.
Specialists: We offer our services as translators, lawyers, and notaries for free. We also have psychologists in our network for those in need.
Supplies: We search and collect things that are needed for all families that are staying with us. From clothing to shoes and from school supplies to strollers.
Classes: Currently we’re accommodating 40 children at our school so they can follow classes and don’t have to miss out on education.
 
As mentioned above, we can really use your help to continue our efforts. As we speak, we are currently helping 120 people who were forced to leave their homes and flee to Poland. With your donations and your help, we can do much more!
 
 
We thank you in advance for your donation and for making it possible to help more people.
 
---------------------
 
Vanwege de schade en de tragedie die momenteel in Oekraïne plaatsvinden, hebben Fundacja TAB en de Parent Support Group van de Open Future International School in Krakau hun krachten gebundeld om Oekraïense kinderen en moeders te helpen die hun toevlucht zoeken in Polen. Van vervoer vanaf de grens tot accommodatie en schoolklassen, we zijn toegewijd om onze ondersteuning op elke mogelijke manier te bieden. Om dit te kunnen blijven doen, hebben we uw hulp nodig!

Sinds we zijn begonnen op 25 februari, bieden we:

1. Transport: dagelijks rijden er meerdere auto's naar de Pools/Oekraïense grens om mensen op te halen. Ze brengen alle benodigdheden mee zoals broodjes, sap en water.

2. Accommodatie: we regelen een verblijfplaats voor mensen zonder accommodatie. We hebben een breed netwerk rond Krakau dat ons helpt bij het zoeken naar een passende locatie, of het nu appartementen of kamers zijn.

3. Specialisten: Wij bieden onze diensten als vertalers, advocaten en notarissen gratis aan. Voor mensen in nood hebben we ook psychologen in ons netwerk.

4. Benodigdheden: We zoeken en verzamelen spullen die nodig zijn voor alle gezinnen die bij ons verblijven. Van kleding tot schoenen en van schoolspullen tot kinderwagens.

5. Lessen: Momenteel huisvesten we 40 kinderen op onze school zodat ze lessen kunnen volgen en geen onderwijs hoeven te missen.

Zoals hierboven vermeld, kunnen we uw hulp goed gebruiken om onze inspanningen voort te zetten. Op dit moment helpen we 120 mensen die gedwongen werden hun huizen te verlaten en naar Polen te vluchten. Met uw donaties en uw hulp kunnen we veel meer doen!


Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie en om het mogelijk te maken om meer mensen te helpen.

---------------------

W związku ze zniszczeniami i tragedią ludności cywilnej jaka ma obecnie miejsce na Ukrainie, Fundacja TAB i Grupa Wsparcia Rodziców Szkoły Międzynarowej Open Future w Krakowie połączyły siły, aby pomóc ukraińskim dzieciom i matkom szukającym schronienia w Polsce. Od transportu z granicy po zakwaterowanie,zajęcia szkolne i terapeutyczne.Czujemy się zobowiązani zapewnić nasze wsparcie w każdy możliwy sposób. Aby to robić, potrzebujemy Twojej pomocy!

Od 25 lutego oferujemy:

1. Transport: codziennie kilku naszych rodziców jeździ na granicę polsko-ukraińską i oferuje bezpłatny transport uchodźcom. Mamy dla nich przygotowane niezbędne rzeczy, takie jak kanapki, sok i wodę.

2. Zakwaterowanie: zapewniamy zakwaterowanie dla większości przywiezionych osób. Dysponujemy aktualną bazą danych lokalowych na terenie Krakowa i okolic która pomaga nam znaleźć odpowiedzcie miejsce do zakwaterowania (apartamenty lub pokoje) 

3. Specjaliści: Oferujemy bezpłatne usługi tłumaczy, prawników i notariuszy. W naszej sieci mamy również psychologów i lekarzy dla potrzebujących.

4. Potrzeby: Wyszukujemy i zbieramy rzeczy potrzebne wszystkim rodzinom przebywającym z nami. Od ubrań, butów, artykułów kosmetycznych, przyborów szkolnych po wózki i leki.

5. Lekcje: Obecnie w naszej szkole uczy się już 40 dzieci. Kontynuują one naukę w szkole przy wsparciu asystentów mówiących językiem ukraińskim. 
 
Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia w kontynuowaniu naszych wysiłków. Obecnie pomogliśmy już setkom osób  które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów i ucieczki do Polski.

 Z Waszymi darowiznami i Waszą pomocą możemy zrobić znacznie więcej!

 Z góry dziękujemy za darowiznę i umożliwienie kontynuowania pomocy potrzebującym.
Donate

Donations 

 • Evelien Moors
  • €30 
  • 1 yr
 • Theo en Marian den Blanken
  • €250 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €100 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €25 
  • 1 yr
 • Kuba K
  • €50 
  • 1 yr
Donate

Organizer

Lena Bik
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.