HELP "THE TK SHOW"

ቲኬ ሾው እና መስራቹና አዘጋጁ አቶ ተካ ከለለ ላለፉት ዓመታት ማህበረሰባችንን ያለማቋረጥ ከአትላንታ አልፈው ሲያገለግሉ ቆይተዋል።በተለይም የኮሮና ወረርሺኝ ያመጣውን የኢኮኖሚ ጫና ተገቢውን መረጃ በመስጠት በርካታ ወገኖቻችን ብርታት ሆኗል።ዛሬ ቲኬ ሾውን የበለጠ ለማጠናከር የሁላችንንም ድጋፍ ይፈልጋል። የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የተጀመርውን ጥረት ለማገዝ ቲኬ ሾውን በአቅምዎ እንዲያግዙ ተጋብዘዋል።አስተዋጽዎ ሲያደርጉ ክፍያው በቻ ለማድረግ ቲፕ የሚለውን ላለምክፈል ሌሎች(others) የሚለውን ከመረጡ በሁዋላ 0.00 ማለት ይችላሉ።
ቲኬ ሾውን ስለደገፉ ከወዲሁ ልባዊ ምሥጋናዬን አቀርባለሁ።
ተካ ከለለ የቲኬ ሾው መስራችና አዘጋጅ እና አካውንታንት
 • Tsige Meshesha 
  • $50 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • $25 
  • 6 mos
 • Geu Assefa 
  • $50 
  • 6 mos
 • Shimeles Semegn 
  • $25 
  • 7 mos
 • Degefech Sorsa 
  • $50 
  • 8 mos
See all

Organizer

TEKA SAHLU 
Organizer
Norcross, GA