Help the creative community in crucial transition

In English below.
 
TEHDAS 108 eli ystävien kesken "Satakasi", muuttaa ihmistä.
Nyt tarvitaan ihmisiä muuttamaan Satakasi!
 
Olemme historiamme suurimman murroksen edessä. Luovan Keskuksemme kiinteistö on myyty, ja valmistelemme muuttoa. Samalla tulee päätökseensä TEHDAS 108:n yhdeksän vuoden mittainen työ Tehdassaaren elävöittämisen pioneerina. Olemme kuitenkin enemmän kuin vain sijaintimme. Olemme toiminta-ajatus ja kokonainen yhteisö. Tie tähän pisteeseen on vaatinut paljon ja nyt kaipaamme apuasi, jotta tarinamme voi jatkua muualla.
 
TEHDAS 108 mahdollistaa:
- Eväitä elämään sydämen sivistyksen kautta. Nuorille aikuisille.
- Resursseja ja rohkeutta luovuuteen valjastamalla. Itsensätoteuttajille.
- Vastuullisuutta kiertotalouden menetelmin. Kuluttajille.
- Kokonaisvaltaista hyvinvointia kulttuurin keinoin. Kaikille.
 
Osallistumalla avustuskampanjaamme, mahdollistat massiivisen muuton sekä uuden alun Satakasille.
 
Kiitos, kun autat!
 
Terveisin, 108:n väki
 
More info:
 
-----------------
 
TEHDAS 108, or "Satakasi" among friends, changes people.
Now we need people to relocate Satakasi!
 
We are facing the greatest transition in our history. The property of our Creative Center has been sold, and we are preparing to move. At the same time, TEHDAS 108's nine-year work as a pioneer in revitalizing Tehdassaari will come to an end. However, we are more than just our location. We are a business idea and a whole community. The road to this point has taken a lot and now we need your help so that our story can continue elsewhere.
 
TEHDAS 108 enables:
- Tools for life through the civilization of the heart. For young adults.
- Resources and courage to enable creativity. For self-executors.
- Responsibility through circular economy methods. For consumers.
- Holistic well-being through culture. For everyone.
 
By participating in our aid campaign, you enable a massive move and a fresh start for 108.
 
Thanks for helping!
 
Regards, 108 community

--------------------

Pienkeräyksen järjestäjä: Tehdassaaren Tuki ry.

Järjestäjän yhteystiedot:
c/o TEHDAS 108 Souranderintie 2 37100 Nokia, [email redacted] 0405568880

Varojen käyttötarkoitus: 
Kerätyt varat käytetään Luova Keskus TEHDAS 108 toiminnan jatkon turvaamiseen toimintojen muuttoprosessin aikana. Varoilla maksetaan muuttoon liittyvät kustannukset. Muuttokulut ovat ensisijaisesti muuttokuljetuksiin, muuttolaatikoihin ja
ostettuun muuttoapuun liittyviä kuluja.
Varojen toissijainen käyttötarkoitus: 
Kulut, jotka liittyvät toiminnan aloittamiseen uudessa paikassa.

Pienkeräysnumero: RA/2021/1339

Mikäli lahjoitus ei onnistu ilman luottokorttia, voi lahjoituksen tehdä suoraan yhdistyksen tilille//
If the donation is not successful without a credit card, the donation can be made directly to the association's account:

Tehdassaaren Tuki ry.
Tilinumero: FI7545030010183592
Viite: 11 22142 06669

Organizer

Tehdassaaren Tuki ry.
Organizer
Nokia

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.