Kookploeg Gent Solidair vecht tegen honger!
Beste stadsgenoot,


Kookploeg Gent Solidair popelt om elke dag lekkere maaltijden te bereiden voor kwetsbare  Gentenaars.


Koken doen we gratis – we zijn allemaal vrijwilligers – maar de ingrediënten             kosten natuurlijk iets.

En toch: weet je dat we voor slechts 2 euro een evenwichtige, lekkere
maaltijd voor één persoon kunnen bereiden?


Onze ambitie is om maandelijks 1000 mensen blij te maken met een maaltijd.

De rekening is snel gemaakt: we hebben 2000 euro per maand nodig om onze   boodschappen te kunnen doen,

24 000 euro voor een heel jaar.


En nu komt het: Kookploeg Gent Solidair is helemaal afhankelijk van giften van welmenende burgers. De formule werkt, want het is ons tot nu toe gelukt om   telkens voldoende centen bij elkaar te verzamelen.

Maar een spaarpot hebben we zeker (nog) niet. En dus: elk bedrag
dat we krijgen, geeft de Kookploeg vleugels.

Eigenlijk is het eenvoudig: zonder jouw gift kan de Kookploeg gewoonweg niet  bestaan. Kunnen we géén lekkere maaltijden bereiden.

Worden heel wat kwetsbare Gentenaars op dat vlak aan hun lot over gelaten...

Denk eens even hoe het zou voelen, als jij in die situatie zou zitten.

In deze moderne tijd: geen geld voor eten, of geen deftige keuken in je huis…

Het bestaat helaas.

Want het is nu eenmaal de realiteit: heel wat mensen zijn niet in staat of
hebben niet de middelen om te koken voor zichzelf en hun gezin.

Om échte maaltijden te bereiden.


Het gaat over méér mensen dan je op het eerste gezicht zou denken.

Duizend maaltijden op een maand is helemaal niet voldoende om alle Gentenaars die het nodig hebben een warme  schotel aan te bieden. Maar iedere maaltijd die we bereiden is goed besteed. Dat houdt ons enthousiast en gemotiveerd.

En 1000 maaltijden is wat de Kookploeg voorlopig praktisch kan waarmaken. En dat gaan we doen ook! Met jouw hulp kan dat zeker!


Dus toon je hart. Stuur de paasklokken ook even onze richting uit.

We zullen er je eeuwig  dankbaar voor zijn. En de kwetsbare Gentenaars ook.

 

Geen kredietkaart? Schrijf je donatie over naar ons bankrekeningnummer : BE04 / 7360 / 7430 / 8431 met vermelding 'crowdfunding'.

Wij zorgen er voor dat je naam hier verschijnt met het bedrag!

De vrijwilligers van Kookploeg Gent Solidair.

P.s. En we sturen de paasklokken ook netjes terug.

 

Meer zelfs: schenk je ons     

30 euro of meer, dan krijg je van ons een zakje paaseitjes

toegestuurd!

www.kookploeggent.be

Organizer

Bert Buysse
Organizer
Ghent

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.