Help de minderbedeelden in Suriname!

Ik ben Regina Macnack en met mijn team ga ik eind van het jaar weer naar Suriname om de mensen daar te helpen. In juli 2022 zijn we geweest en wat we daar hebben gezien is hartverscheurend. Veel mensen hebben geen geld meer om hun kinderen eten te geven. Toen wij de duizenden voedselpakketten uitdeelden, stonden mensen vol wanhoop voor de deur. De nood is zo hoog.

In december 2022 - januari 2023 gaan we weer duizenden mensen voorzien van eten en kleding. We hebben een deal met de plaatselijke groothandel, waardoor we tegen gunstige tarieven containers kunnen vullen met voedsel. We gaan mensen helpen, maar ook geestelijk ondersteunen, bidden, en mensen troosten.

Zaait u weer mee in dit belangrijke project?!

Organizer

Stichting Hoop voor Morgen
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.