Main fundraiser photo

Help de LTM 6-137 weer de weg op!

In 2016 wordt Limburgse Tramweg Maatschappij bus 6-137 aangeschaft. Doel is deze bus te restaureren en deze in te zetten als museum bus voor museale ritten, verbinden van Limburgse musea en de eigen rondritten als "LTM tramlijn Vaals - Maastricht, verdwenen maar niet vergeten".

In de periode 2016 – 2021 is zijn er door de vrijwilligers van het Limburgs Bus Museum en hierna Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij diverse constructieve werkzaamheden uitgevoerd. Deze bestonden uit:

 • Gereedmaken van eerdere herstellingswerkzaamheden aan het chassis,
 • Herstelwerkzaamheden aan de carrosserie,
 • Conserveren van het chassis en carrosserie,
 • Reconstructie van “de kop”,
 • Inventariseren van missende onderdelen,
 • Het actief zoeken naar missende onderdelen op de Europese markt,
 • Componenten revisie.

Alle bovengenoemde werkzaamheden zijn door het Limburgs Bus Museum/ Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij uit eigen middelen, zonder tussenkomst van fondsen, gefinancierd.
Tevens kon in 2018, een LTM Bolraambus (6-132) die was teruggevonden in Polen, worden aangeschaft als onderdelen leverancier. In 2021 is er een versnellingsbak overgenomen van een ander museum, daar de 6-137 destijds is aangeschaft zonder de originele versnellingsbak. Zowel de 3-132 als de versnellingsbak zijn uit eigenmiddelen, aangevuld met een crowdfunding, donaties en zonder tussenkomst van fondsen, aangeschaft. Ook is de 6-137 ingeschreven in het “Nationaal Register Mobiel Erfgoed” onder nummer 3.512.003.

Een grootdeel van de werkzaamheden die in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd inmiddels zijn afgerond. Het merendeel van de overige werkzaamheden kan niet in eigen beheer worden uitgevoerd daar:
 • de Stichting-LTM niet over een eigen werkplaats beschikt en dat voor veel werkzaamheden de noodzakelijk kennis, kunde en apparatuur ontbreekt.
 • Tevens, als gevolg van de Covid-19 pandemie, ligt de toeristische exploitatie al 2 seizoenen stil. Hierdoor zijn er in de afgelopen 2 jaar geen inkomsten gegenereerd.

Voor het uitbesteden van deze werkzaamheden wordt naast subsidie aanvragen, uw steun gevraagd.

De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij (S-LTM) is een voortzetting van de voormalige Stichting Limburgs Bus Museum (LBM) en opgericht in oktober 2020. Gedurende het bestaan van het LBM ontstond de roep om in het historisch beleid meer nadruk te leggen betreffende de voormalige Limburgsche Tramweg Maatschappij (LTM), na NS Limburgs langst dienende Openbaar Vervoer Organisatie.

De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is een stichting zonder winstoogmerk en wordt gerund door vrijwilligers die geen (onkosten) vergoeding ontvangen. De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 66315174 en is statutionair gevestigd te Eygelshoven.

De Stichting Limburgse Tramweg Maatschappij is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-stichting en zodanig geregistreerd als RSIN 856491147. Hierdoor kan ( een deel ) van uw donatie door u worden terug gevraagd bij de belastingdienst.


Fundraising team: Inzamelingsactieteam (3)

Bart Eijkenboom
Organizer
Eygelshoven
Bart Mestrom
Beneficiary
Bart Mestrom
Team member
Math Leunissen
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.