Help Adora To Be Normal Like Other Children...

Adora needs your help...
Adora is only 16 months old, she suffers from 3 diagnoses that are torturing her day by day. Adora does not move, does not walk,  does not sit and does not coordinate her head. It has already started to affect her eyesight. The sooner she starts the necessary visits and physiotherapy, the better her condition will be. Help us give Adora an opportunity to be like other babies. Our opportunities  are few because we can not afford the coverage of hospitals outside and the visits that will be made to Adora.
Diagnoses that Adora has:
-Encephalopathy Deep epileptogenic
-Spastic cerebral palsy
-Microcephali

>>>>>>>>>>>>>>>>

Adora ka nevojë për ndihmën tuaj…
Adora është vetëm 16 muajshe, ajo vuan nga 3 diagnoza që po e torturojnë dita ditës. Adora nuk lëviz, nuk ecën, nuk flet, nuk rri ulur dhe nuk e kordinon kokën e saj. Tashmë ka filluar të ndikoj edhe në shikim. Sa më shpejtë të fillojë vizitat dhe fizioterapitë e nevojshme aq më mirë do jetë gjëndja e saj. Na ndihmoni ti japim Adorës një mundësi që të jetë si të gjithë moshatarët e saj. Mundësitë tona janë të pakta sepse nuk i përballojmë dot mbulimet e spitaleve jashtë dhe vizitat e shumta që do i bëhen Adorës.
Diagnozat që ka Adora janë:
-Encefalopathy Epileptogjene e thellë
-Paralizë cerebrale spastike
-Microcephali

Organizer and beneficiary

Dorina Shema
Organizer
The Bronx, NY
Gazmend Balazhi
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.