Gwyl Corona Festival

https://www.radioysbytygwynedd.com/ 
Radio Ysbyty Gwynedd are keeping patients company during this difficult time. Presenters of the Radio Station are broadcasting shows every night to help families and friends get their messages of love and support to those receiving NHS care.
Rydym yn rhoi cwmniaeth i'r cleifion yn ystod yr adeg anodd yma. Mae ein cyflwynwyr yn darlledu sioeau pob nos i help teuluoedd a ffrindiau roi ei negeseuon o gariad a chefnogaeth i gleifion sydd yn derbyn gofal GIG. 
Radio Ysbyty Gwynedd’s presenters will share messages for your loved ones on their shows. Rest assured, the presenters are following Government guidelines and keeping safe when broadcasting.
Byddwn yn rhannu negeseuon i'r cleifion yn ein sioe. Yr ydym wrth gwrs yn dilyn canllawiau iechyd a diogelwch y llywodraeth pan yn darlledu.
Gwyl Corona will be held on facebook on 24 May from 7 until 9 in the evening and various artists will perform. Please join us and give generously, we are raising funds to cover the costs of running Radio Ysbyty Gwynedd and any additional monies will be donated to the Local NHS.
Bydd yr Wyl ar y gweplyfr ar 24 o Fai 7 - 9 yr hwyr a llawer iawn o artistiaid yn perfformio. Ymunnwch gyda ni i godi arian at Radio Ysbyty Gwynedd a bydd unrhyw arian ychwanegol yn mynd i GIG. Diolch and thank you.
Edrych ymlaen at noson wych - looking forward to a brilliant evening. 
48020706_1589276421514073_r.jpeg
Please give generously/rhowch yn hael - gofundme.com/f/gwyl-corona-festival

48020706_1590239248303278_r.jpeg48020706_1590239301906513_r.jpeg48020706_1590239350909647_r.jpeg

Donations ()

 • Wanda zyborska 
  • £15 
  • 10 mins
 • Elsbeth Jones  
  • £15 
  • 23 mins
 • Anonymous 
  • £10 
  • 24 mins
 • Gemma Turner 
  • £5 
  • 28 mins
 • WYLMA CASPER 
  • £10 
  • 45 mins
See all

Fundraising team: Gwyl Corona Festival (7)

Janice Davies 
Organizer
Gwynedd Hospital NHS Trust, Wales, United Kingdom
ARFON HOSPITALS BROADCASTING SERVICE (GWASANAETH DARLLEDU YSBYTAI ARFON) 
Registered nonprofit
Donations eligible for Gift Aid.
Learn more
Herb Farrington 
Team member
Kevin Williams 
Team member
Roger Richards 
Team member
Sarah Wynn Griffiths 
Team member
See all
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more