Go Fund De Katrol Rotterdam

Verschilmakers
De afgelopen 15 jaar hebben wij het verschil gemaakt voor bijna 1400 Rotterdamse gezinnen, ruim 1500 kinderen in onze groep 3-4 doelgroep en 800 van hun broers en zussen. Met de inzet van ruim 900 Katrol studenten, die met goed gevolg hun stage bij ons hebben afgerond, hebben wij bijna 2500 ouders geholpen een sterkere leercultuur thuis te maken, verdeeld over drie Rotterdamse gebieden: Charlois, Delfshaven en Feijenoord. Meerdere studies hebben aangetoond dat onze bijdrage daadwerkelijk een belangrijk verschil heeft gemaakt voor de kinderen en het gezin. Een resultaat waar wij trots op zijn en een inzet die wij voort willen blijven zetten, want onze hulp is juist nu hard nodig.
 
Helaas staat het bereiken van meer gezinnen en de voortzetting van De Katrol na de zomervakantie op losse schroeven en daarom doen wij een beroep op medestanders en Katrolvrienden om ons te helpen om de overbrugging naar 2023 te maken zodat wij nog vele jaren door kunnen gaan met waar wij goed in zijn: het verschil maken, thuis, bij en voor kinderen die opgroeien in een sociaal kwetsbare (achterstands)positie in Rotterdam Zuid!
 
Verliezers
Het verliezen van de aanbestedingsopdracht welzijn in de gebieden Charlois en Feijenoord houdt in dat de financiering van De Katrol per 1 juni wegvalt. Het bestuur van De Katrol heeft besloten om de beperkte eigen middelen aan te wenden om het werk/schooljaar af te maken. Uit zorg en verantwoordelijkheid voor onze uitvoering en alle mensen die daar onderdeel van zijn. Wij bewandelen nu meerdere paden om toekomstige inkomstenbronnen veilig te stellen. Allereerst lopen er allerlei verkenningen voor nieuwe samenwerkingen en mogelijkheden. Daarnaast zetten wij in op “Right to Cooperate” voor Charlois en Feijenoord. Tot slot willen wij in versneld tempo andere inkomstenbronnen putten, zoals deze Go Fund Me. Echter deze paden kosten tijd.
 
De tijd dringt
Op eigen middelen kan De Katrol het huidig schooljaar afmaken, maar er zijn geen middelen beschikbaar om na 1 Augustus door te gaan. Op het moment dat vele trajecten, zoals de Right to Cooperate, starten op 1 juni 2022 zullen de teamleden -vier vrouw sterk, in vaste dienst van de stichting- een vaststellingsovereenkomst (vso) moeten tekenen waarmee hun arbeidscontract per 1 augustus (2 weken voor het gunstigste scenario RtCo, wanneer er geen vertraging intreedt) wordt ontbonden. Hiermee zou er dus gegarandeerd een einde komen aan alle verdere uitvoering van stichting De Katrol.
 
Wanneer het ons lukt om voor 1 juni ten minste € 50.000,- op te halen en de andere helft vanuit de aangeschreven fondsen gefinancierd wordt, geeft dit ons de ruimte en vertrouwen om af te zien van het besluit om het Katrolpersoneel hun ontslag in te laten dienen (vso) en gaan wij door met waar wij goed in zijn: het verschil maken voor kinderen en hun families door onderwijs in te zetten als hefboom naar een kansrijkere toekomst!
 
Go Fund De Katrol Rotterdam
Met een Go Fund Me campagne van € 50.000,- voorkomen wij een mogelijke ontbinding van de stichting en winnen we tijd om een stabiele aansluiting te organiseren bij de nieuwe aanbesteding. De Katrol blijft bestaan, de 4 Katrollers/ankerfiguren starten met het 16e werkjaar, bieden wij aan 50 studenten een stageplaats aan, er wordt een leer- en gezinsondersteunung aan huis gestart voor 50 nieuwe gezinnen, de deuren van Speel-o-theek leuk leren 010 blijven geopend en de gezinsondersteuning aan onze deelnemende EHBO’eR gezinnen worden voortgezet. Kosten per ondersteuningstraject leer- en gezinsondersteuning aan huis = € 3.000, - per gezin.
 
Help ons om het verschil te blijven maken
Wat De Katrol de afgelopen 15 jaren opgebouwd heeft is kostbaar: versterkend op basis van vertrouwen, bekend bij en gekend door haar bewoners, present in de haarvaten van de kwetsbaarste wijken op Zuid en met een duurzaam netwerk van partners -en scholen- met korte lijnen. Bovendien draait onze uitvoering al jaren met grote tevredenheid van alle betrokkenen op basis van een methodiek die bewezen effectief is. Onze inzet in Rotterdam is makkelijk af te breken, maar moeilijk op te bouwen. Help jij ons het verschil maken?
 
Het is in strijd met de Go Fund me-voorwaarden om hier acties of goederen voor in de plaats te stellen. #reddingsboei #AlleHensAanDek
#maakjijhetverschil #DeKatrolMoetDoor 
 
 
 • Jacqueline Rensen 
  • €20 
  • 25 d
 • Anonymous 
  • €25 
  • 26 d
 • Anonymous 
  • €100 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €15 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €10 
  • 1 mo
See all

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (5)

Sandra Pardoel 
Organizer
Raised €1,990 from 23 donations
Rotterdam
Nicole Rapmund 
Team member
Raised €1,095 from 13 donations
Nikita De Cuba 
Team member
Raised €110 from 2 donations
Marijke Pardoel 
Team member
Raised €45 from 3 donations
Debbie Van Eekelen 
Team member