Main fundraiser photo

Fundraiser for LGBT Rights Ghana

Donation protected
LGBT+ Rights Ghana fundraiser

Det er farligt at være queer i Ghana. Staten er homofobisk, samfundet er homofobisk, systemet er homofobisk. Loven kriminaliserer homoseksuelle relationer. Men selvom ingen direkte er blevet straffet for at være queer, er det ikke sjældent, at vrede homofober tager loven i egne hænder, og derfor oplever LGBT+ personer mere end ofte hatecrimes såsom vold, diskrimination og blackmail. Og det er ikke alle, der overlever. De seneste år er der sket en stigning i homofobiske hatecrimes, da parlamentet i Ghana bearbejder et anti-LGBT lovforslag, der forsøger at kriminalisere LGBT+-personers eksistens. Lovforslaget vil resultere i:
- 5 års fængsel for homoseksuelle relationer
- Op til 10 års fængsel for at tale til fordel for LGBT+-rettigheder
- Kriminalisering af at yde tjenester til LGBT+-personer
- Ingen mulighed for at tale imod loven, hvis den bliver indført

I slut oktober i år blev det meddelt af parlamentet, at lovforslaget vil træde i kraft inden næste valg i 2024.

Lovforslaget forårsager ikke kun frygt for alle LGBT+ personer i Ghana, men også frygt hos alle andre for at tale til fordel LGBT+ miljøet, da det kan have konsekvenser, når lovforslaget gå igennem. Politikere, organisationer, kendisser og civile holder sig derfor tilbage fra at udtrykke deres støtte, og LGBT+ miljøet befinder sig i en desperat situation, hvor chancen for at deres eksistens bliver ulovliggjort er reel.

LGBT+ Rights Ghana sætter deres liv på spil i kampen mod den homofobiske status quo. De kæmper direkte imod det frygtelige lovforslag, tager sig af sårbare LGBT+ personer og ofre af hatecrimes, og skaber et trygt rum for LGBT+ miljøet, hvor queer-personer kan komme sammen og støtte hinanden.

Følg vores YouTube kanal, hvor aktivisterne fortæller om situationen med deres egne ord:

LGBT+ Rights Ghana befinder sig i en situation, hvor de er svage på ressourcer. Derfor har de brug for DIN hjælp. Tøv ikke med at støtte. Hver en krone tæller.

Artikler:Heine Bravie
Alexander Zachariassen
——

LGBT+ Rights Ghana fundraiser

It is dangerous to be queer in Ghana. The state is homophobic, the society is homophobic, the system is homophobic. The law criminalizes gay relations. While no one has been punished for being queer, it is not rare that angry homophobes will take the law into their own hands, and therefore many queers fall victim to hate crimes such as violence, discrimination and blackmail. Not all victims survive. There has been a rise in homophobic hate crimes in recent years, since an anti-LGBT bill has been introduced to the parliament. The bill seeks to:
- Sentence queer people to 5 years in prison
- Punish LGBT advocacy with up to 10 years in prison
- Criminalise provision of service of any kind to queer people
- Criminalise advocating for the repeal of the bill

It was announced by the parliament at the end of October this year that the bill will pass before the next election in 2024

Politicians, organisations, celebrities and civilians are afraid to show their support, since it can have consequences if the bill passes. And the LGBT+ community is in a desperate situation, where the risk that their mere existence will be criminalised is real.

LGBT+ Rights Ghana put their lives at stake in the fight against the homophobic status quo. They are fighting directly against the horrific bill, they take care of vulnerable LGBT+ persons and victims of hate crimes, and they are providing a safe space for the LGBT+ community where queer people can come together and empower each other.

Follow our YouTube channel where the activists on the ground tell us about the situation with their own words:

LGBT+ Rights Ghana is currently in a vulnerable situation where they can use all the help that they can get. Therefore, we are calling for YOUR help. Please don’t hesitate to donate. Every penny counts

Articles:Heine Bravie
Alexander Zachariassen

Donations 

 • Augusta Zachariassen
  • kr4,000 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • kr100 
  • 1 yr
 • Carsten Worsøe
  • kr250 
  • 1 yr
 • Adrian Nedelcu
  • kr500 
  • 2 yrs
 • Signe Hagland
  • kr200 
  • 2 yrs

Organizer

Alexander Zachariassen
Organizer
Odense C

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee