Festsal till Någård

Någård och deras gudar Hans och Diane har genom åren bjudit till många storslagna fester. Vi är många som upplevt fantastiska stunder på Någård och alltid på grund av värdparet som generöst emottagit oss som gäster. För att Någård skall kunna fortsätta med att anordna dessa fantastiska tillställningar behöver Någård en festsal. Därför behöver Någård din hjälp med att finansiera vad Hans och Diane inte kan klara på egen hand.

Målet är att bygga en oisolerad loge på ca 140kvm. Byggnaden är tänkt att inhysa ett förråd, festsal, bardisk och en liten upphöjd scen. Festsalen är tänkt att användas för midsommar och andra storfester bland de många bekantskapskretsar där Hans och Diane ingår.

För att spara pengar kommer byggnadsmaterial köpas från lokala lantbrkare och majoriteten av byggandet utföras av ideella krafter.

För att detta skall kunna bli verklighet behövs verkligen alla bidrag stora som små. För att ytterligare elda på givarviljan så gäller följande:

För alla som bidrar gäller livslång tacksamhet från alla som bevistar Festsalen samt eviga skryträttigheter.

Om du donerar minst;
1000kr: Ett diplom som förkunnar dig "Vän och välgörare av Någård", samt ditt namn på "Givarnas bräda".

2500kr : som ovan samt ditt namn på "Storgivarnas bräda".

5000kr: som ovan, samt med ett porträtt i A4 format.

10 000kr: som ovan men porträtt i A3 format.

50 000kr: Egen plakett som förkunnar ditt bidrag. Scenen, baren eller porten kommer bära ditt namn. Sånger komer skrivas till din ära och skålar höjas för dig var gång en festlighet går av stapeln. Mindre byst föreställandes dig kommer placeras i lokalen.

Bidrag kan göras som person, grupp, förening, anonymt, företag eller alias. Bidrag kan även skickas på swish till [phone redacted]. Ange Någårds Festsal samt i vilket namn du vill göra donationen så ombesörjer Carl-Fredrik det åt dig.

Hjärtliga tack på förhand. Någård crew.

Donations

 • Hanne Fuglø 
  • 2,500 kr 
  • 57 mos
 • Emma Ponten 
  • 1,000 kr 
  • 58 mos
 • Jan Engshagen 
  • 5,000 kr 
  • 58 mos
 • Otto Manneberg 
  • 5,000 kr 
  • 58 mos
 • Peter Skoglund 
  • 5,000 kr 
  • 58 mos

Organizer

Carl-Fredrik Andersson Rönnqvist 
Organizer
Stockholm, AB, Sweden