Expedició de Dentistes de Girona pel Sàhara 2019

[En castellano más abajo] Dentistes de Girona pel Sàhara (DGxS) és un projecte de cooperació sanitària sense ànim de lucre coordinat per un grup de joves que forma part de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) i que té per objectiu general formar una comissió tècnica d’odontòlegs/es i desplaçar-se als campaments de refugiats a Tindouf (Algèria) per tal de millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

El projecte té tres objectius específics:

1) Reforçar les tasques odontològiques realitzades pels professionals sahrauís al terreny a través d’una campanya intensiva d’intervenció.

2) Enviar material odontològic fungible que permeti cobrir i atendre les necessitats bàsiques de la població refugiada durant l’any 2018.

3) Formar i compartir bones pràctiques amb els auxiliars dentals i joves professionals sahrauís._______________________


CAST: Dentistes de Girona pel Sàhara (DGxS) es un proyecto de cooperación sanitaria sin ánimo de lucro coordinado por un grupo de jóvenes catalanes que forma parte de la Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) y que tiene por objetivo general formar una comisión técnica de odontólogos/as y desplazarse a los campamentos de refugiados en tindouf /Argelia) para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El proyecto tiene tres objetivos específicos:

1) Reforzar las tareas odontológicas realizadas por los profesionales saharauis en el terreno a través de una campaña intensiva de intervención.

2) Enviar material odontológico fungible que permita cubrir y atender las necesidades básicas de la población refugiada durante el año 2018.

3) Formar y compartir buenas prácticas con los auxiliares dentales y jóvenes profesionales saharauis.


Organizer and beneficiary

Daniel Ruiz-Giménez Coderch
Organizer
Girona
Daniel Ruiz-Gimenez Coderch
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.