Famílies Entença en situació de vulnerabilitat

Degut a la situació de crisi socioeconòmica que estem vivint moltes de nosaltres ens podem veure amb la necessitat de sol·licitar o rebre ajuda.


En l'òrgan de coordinació amb la direcció de l'Escola, hem tingut coneixement de que hi ha unes famílies concretes de la nostra comunitat amb necessitats de suport econòmic urgent, per fer front a despeses de primera necessitat (lloguer, subministres, alimentació, etc.).

Per donar una resposta immediata i urgent que pugui ajudar a pal·liar la situació d'emergència en que es troben les famílies identificades, des de la Junta, hem decidit posar en marxa un Crowdfunding puntual amb aquesta finalitat concreta. Els destinataris d'aquesta acció són aquelles famílies que han estat en contacte amb l'escola per aquest motiu i es troben en una situació crítica.

Els fons obtinguts es repartiran íntegrament entre les famílies afectades. Tancarem el crowdfunding el 20 de desembre per intentar fer arribar els diners a les famílies abans de Nadal.

Som Entença, som comunitat! Cuidem-nos entre totes!

Organizer

Junta AFI Entença
Organizer
Barcelona

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.