Deisiú an Chlub

Tá muid ag bailiú airgead i dtreo deisiúchán an chlub. Tá géarghá le obair gairmiúil ar bhonneagar an chlub. Rachfaidh aon airgead a bhailítear tríd an bhfeachtas seo i dtreo rudaí ar nós úrlár nua, síleáil nua, athchóiriú ar an gclós gréinne srl.

Tá Club Chonradh na Gaeilge ann mar spás-shóisialta na nGaeil i mBÁC ó 1969. Is ionad cultúrtha é le oidhreacht agus stair faoi leith. Ba mhaith linn cinntiú go mbeidh sé ann mar baile dos na Gaeil ar feadh na blianta fada romhainn!

We are collecting money towards repairing Club an Chonradh. Professional work on the infrastructure of the club is urgently required. Any monies collected through this campaign will go directly to jobs such as a new floor, new ceiling, repair of the beer garden etc.

Club Chonradh na Gaeilge has been there as a social space for Irish speakers, learners and guests alike since 1969. It is a cultural venue with a rich history and heritage. We want to ensure it exists as a home for Irish speakers for many years to come!


Tá an bhfeachtas seo á eagrú ag baill de Choiste Deisiúchána an Chlub, atá mar fo-choiste den choiste fhéin. Beidh an airgead á lóisteál i gcuntas an Chlub nuair atá sé bailithe agus é imfhálaithe do infheistiú i obair mór ar an bhfoirgneamh amháin. Beidh muid ag tabhairt eolas ar na hoibrí seo mar a tharlaíonn siad.

This campaign is being organised by members of the Repairs Committee of Club an Chonradh who are a sub-committee of the committee itself. The monies will be lodged into the account of Club an Chonradh, ring-fenced for works on the building only. We will be providing updates on these works as they happen.

Fundraising team: Deisiú an Chlub (10)

Fiachra O Brolachain
Organizer
Raised €240 from 4 donations
Kieran Wadd
Beneficiary
Ciarán Wadd
Team member
Raised €1,082 from 15 donations
Aodhán Ó Deá
Team member
Raised €555 from 9 donations
Cuan Ó Seireadáin
Team member
Raised €220 from 5 donations
Emmet De Barra
Team member
Raised €210 from 2 donations
See all

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.