Care for healthcare


Mijn eerste ervaring met Oeganda was in 2007. Het land dat de “parel van Afrika” wordt genoemd, doet zijn naam eer aan. Wat een prachtig land en wat een gastvrijheid! Als verpleegkundige ben ik al gauw geïnteresseerd in alles rondom de gezondheidszorg. Zo doende ben ik in 2009 in contact gekomen met een arts, dr. Cranimer Mugasira. We zijn ondertussen goede vrienden geworden en delen dezelfde passie voor goede gezondheidzorg. Dit zorgt voor mooie dromen. Na zijn bezoek aan Nederland en het ziekenhuis waar ikzelf werkzaam ben (UMC Utrecht), begon hij wat dromen waar te maken, onder het motto ‘dream big’. Hij zette een medisch centrum in het zuiden van Oeganda, Diisi medical centre.Diisi medical centre.
Ik neem je mee in de wereld van Diisi medical centre. Een medisch centrum dat zich, naast traumatologie, interne geneeskunde en algemene chirurgie, voornamelijk richt op familie planning en verloskunde. In de regio waar het ziekenhuis zich bevind komt veel HIV/AIDS, moeder- en kindsterfte, weinig kennis over gezinsplanning en gebrek aan de juiste middelen voor een goed gezondheidscentrum voor.


HIV/AIDS:
De HIV/AIDS-epidemie is in alle landen van de wereld een internationale, nationale en lokale zorg. Volgens het UNAIDS-rapport 2006 bevonden 24,5 miljoen, van de 38,6 miljoen, mensen met HIV/AIDS in de wereld zich in Afrika ten zuiden van de Sahara. AIDS is de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige dood bij volwassenen in de meeste sub Sahara-Afrika.
Veel mensen kennen hun status niet, omdat er beperkte plaatsen zijn waar mensen een test kunnen doen.
Diisi Medical Center moet het vermogen van het project om deze uitdagingen aan te gaan in de gemeenschappen versterken en uiteindelijk de toegang tot de kwaliteit van gezondheidsdiensten verbeteren, evenals verschillende diensten integreren, zoals hieronder opgesomd:

• Vrijwillige en vertrouwelijke counseling en testen
• Verwijzing voor antiretrovirale behandeling.
• Verbetering van behandelingsondersteuning en verwijzingen,
• Preventie van moeder-op-kind overdracht van HIV.
Gezondheid van moeders en kinderen:
De Oegandese demografische en gezondheidsenquête van 2006 registreerde een bescheiden daling van 505 tot 435 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen. Deze moedersterfte verhouding vertaalt zich naar ongeveer 6000 vrouwen die elk jaar sterven als gevolg van zwangerschapsgerelateerde oorzaken.

Tussen 1990-2011:
Kindersterfte -> daalde van 76 naar 54 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen.
Neonatalesterfte -> daalde van 29 naar 27 per 1000 levendgeborenen.
Moedersterfte -> steeg van 435 naar 438 per 1000 levendgeborenen.

Kindersterfte is niet gelijkmatig verdeeld over het land. Plattelandsgebieden zijn aanzienlijk hoger dan in stedelijke gebieden.
Ongeveer 29% van alle kindersterfte vindt plaats in de neonatale periode, d.w.z. de eerste 28 levensdagen. Het hoogste risico op overlijden ligt binnen de eerste 24 uur. Het totale vruchtbaarheidscijfer in Oeganda is 7 kinderen. De onvervulde behoefte aan gezinsplanning is 42% (UDHS 2006). Veel vrouwen en paren hebben geen toegang tot effectieve diensten voor gezinsplanning. Dit leidt tot ongewenste zwangerschappen, met daaropvolgende onveilige abortussen.

Kloof in spoedeisende zorg:
De onvervulde behoefte aan spoedeisende hulp is meer dan 80%, maar de meeste oorzaken van moedersterfte zijn noodsituaties. Weinig vrouwen, 42%, hebben makkelijk toegang tot gezondheidscentra met bekwaam personeel. Dit is een van de factoren die van invloed zijn op moedersterfte.

Gat voor toegang tot operatie voorziening:
In de meeste medische centra zijn de operatiekamers ofwel niet-bestaand ofwel niet-functioneel vanwege een gebrek aan uitrusting, personeel en/of personeelshuisvesting, vandaar dat de basisoperatie, b.v. keizersnede niet kan worden uitgevoerd. Vrouwen moeten lange afstanden afleggen voor de centra met een operatiekamer. De operaties moeten, op dit moment, elders worden uitgevoerd.

Emergency Obstetric Care (EmOC):
Ongeveer 11,7% van de vrouwen bevalt in volledig functionele, uitgebreide Emoc-faciliteiten, tegenover 15%, wat het minimum is dat vereist is.
Levensreddende procedures moeten beschikbaar zijn bij elke eerste doorverwijs gezondheidsinstelling als moeders moeten worden gered.

Ongewenste zwangerschappen:
In Oeganda is de prevalentie van anticonceptie laag. Het is 23% voor alle methoden en 18% voor moderne methoden. Er is een grote onvervulde behoefte aan gezinsplanning van 41% die bijdraagt tot een hoog vruchtbaarheidscijfer en een adolescentiezwangerschap van 25%.
De echte problemen om gezinsplanning nieuw leven in te blazen zijn:
• Het verbeteren van de vaardigheden van leveranciers.
• Het verminderen van de voorraden van grondstoffen.
• Het opschalen van adolescentvriendelijke diensten om het steeds groter wordende aantal jongeren te bereiken.

Onveilige abortussen:
Onveilige abortus draagt naar schatting bij aan ongeveer 26% van de sterfte onder moeders en een veel groter deel van de reproductieve gezondheidsproblemen. Naar schatting 297.000 onveilige abortussen komen elk jaar voor, waarbij meer dan de helft (55%) voorkomt bij jonge vrouwen van 15 tot 20 jaar (rapport Nationale abortusonderzoek -2005).
In een omgeving met beperkende wetten over abortus en het ontbreken van andere ondersteunende diensten is er een hoog risico van onveilige abortus met gevolgen van slechte gezondheid en overlijden. Ongeveer 15-23% van de vrouwelijke jongeren (15-24 jaar) die ooit zwanger zijn geweest, hebben een abortus gehad en maar liefst 1.200 onveilige abortussen leiden elk jaar tot de dood.Investeringskloof in diensten voor gezinsplanning:
Bijna een kwart (23%) abortussen leiden tot ernstige complicaties. De meeste medische centra moeten volledig zijn uitgerust om post abortuszorg. Om dit probleem aan te pakken, is het dringend noodzakelijk om de diensten voor gezinsplanning bij jongeren te versterken en spoedeisende zorg te bieden, met name na de abortuszorg.


De toekomst van Diisi medical centre:
De bouw van de nieuwe kliniek is al in volle gang, maar naast een gebouw moeten er ook materialen en apparatuur komen. Dit is allemaal verkrijgbaar, maar kost veel geld. Het plan is om zonnepanelen op het dak te leggen, zodat de kliniek "self provided" wordt. Ondanks dat er elektriciteit naar de kliniek gaat, komt het ook voor dat de stroom uitvalt. De community heeft besloten om grond te verkopen aan dr. Cranimer, zodat hij hierop kan bouwen. Het enthousiasme van de community is dus erg groot voor deze verbetering, maar bij gebrek aan geld blijft de verbetering nog op zich wachten.

Juist de materialen en apparatuur zijn hard nodig!


Vorderingen van de bouw! Bijna af ... 

Donations

 • A.a Van van Krieken 
  • €50 
  • 35 mos
 • Cas De Jongh 
  • €8 
  • 35 mos
 • C. Sijbesma-Welters 
  • €35 
  • 44 mos
 • Anonymous 
  • €20 
  • 48 mos
 • Christine Sijbesma- Welters 
  • €35 
  • 49 mos
See all

Organizer and beneficiary

Iris Sijbesma 
Organizer
Culemborg, NL
ben sijbesma 
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.