Main fundraiser photo

Building a schoollink

Donation protected
Beste allemaal,
Als een vorm van internationale verbinding en wereldburgerschap willen we een duurzame scholenband creëren tussen Kalpohin Senior High School in Tamale, Ghana en ALASCA in Amsterdam, Nederland.
Dit project heeft veel financiering nodig. Om deze scholenband tot stand te brengen gaan wij, van ALASCA, eerst een bezoek brengen aan Kalpohin SHS in Tamale. Een groep van veertien studenten en zes docenten van ALASCA bezoekt Kalpohin SHS in februari 2024. Tijdens dit bezoek gaan de studenten en docenten workshops geven en volgen over onderwijs, lesgeven en diverse onderwerpen die te maken hebben met het leven van jongvolwassenen in verschillende culturen. Door deze workshops en andere activiteiten hopen we wederzijds vertrouwen te winnen om een duurzame scholenband te starten. Ten tweede hebben ze op Kalpohin SHS een stevige IT-infrastructuur nodig om deel te kunnen nemen aan deze scholenband. In de jaren daarna zal deze scholenband worden voortgezet door middel van online projecten waarin we studenten en docenten willen laten samenwerken in een diversiteit aan projecten.

We hopen dat jullie allemaal willen bijdragen om deze scholenband mogelijk te maken.

Dear all,
As a form of international connection and worldcitizenship we want to create a sustainable schoollink between Kalpohin Senior High School in Tamale, Ghana and ALASCA in Amsterdam, the Netherlands.
This project needs a lot of funding. First, to establish this schoollink we, from ALASCA, are going to visit Kalpohin SHS in Tamale. A group of fourteen students and six teachers from ALASCA will visit Kalpohin SHS in Februari 2024. During this visit student and teachers are going to give and participate in workshops on education, teaching and a diverse range of subjects concerning young adult life in different cultures. Through these workshops and other activities we hope to gain mutual trust to start a sustainable schoollink. Secondly, on Kalpohin SHS they need to have a sturdy IT-infrastructure to be able to participate in this schoollink. In the years after, this schoollink will continue through online projects in which we want students and teachers to cooperate in a diversity of projects.

We hope you all are willing to contribuate to make this schoollink possible.
Donate

Donations 

 • Frances Kelly
  • €50 
  • 2 mos
 • Gerard en Natalia Roest
  • €500 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • €20 
  • 3 mos
 • H.C.M. Vink
  • €50 
  • 3 mos
 • Henk Zantingh
  • €30 
  • 3 mos
Donate

Fundraising team (2)

Erik Wormhoudt
Organizer
Raised €1,175 from 13 donations
Amsterdam
Rutger Gommers
Team member
Raised €360 from 11 donations
This team raised €2,052 from 46 other donations.

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.