Main fundraiser photo

Geen bebouwing naast de Euromast - Steun ons!

Donation protected

GEEN BEBOUWING NAAST DE EUROMAST - STEUN ONS!

DONEER OM DE BOUWPLANNEN TE STOPPEN!

Stichting Groen Parkhaven gaat naar de rechter! Wij tekenen beroep aan tegen de omstreden bouwplannen voor 8 woontorens naast de Euromast. Hiervoor hebben we jullie steun en financiële hulp nodig! Met een juridische procedure kunnen we de bouw van 630 appartementen aan de Parkhaven voorkomen. We willen het openbare groen aan beide zijden van de Euromast behouden en voorkomen dat hét icoon van Rotterdam wordt aangetast. Help ons om de Euromast, Het Park én de Maastunnel (allemaal rijksmonumenten) te beschermen! We hebben geld nodig om het juridische proces te doorlopen: van het indienen van een zienswijze op de wijziging van het Bestemmingsplan tot het beroep bij de Raad van State. Steun onze strijd met je donatie!
 
Wat is er aan de hand?
Rotterdam moet woningen bouwen. Zeker. Ook in de stad. Maar is het verstandig daar ieder stukje stadsgroen voor op te offeren? Ongeacht of daar een rijksmonument staat als de Euromast? Een publiekstrekker van formaat! De Euromast is een Rotterdams icoon dat niet weggemoffeld mag worden tussen woontorens. Deze toren moet vrijuit staan om volledig tot z’n recht te komen. 
 
De gemeente Rotterdam heeft besloten dat op deze plek 630 woningen komen. Bij elkaar 8 woonblokken, in hoogte variërend van 35 tot 75 meter. Dit plan is zeer schadelijk voor het aanzien van de 4 rijksmonumenten aldaar. Dat vinden niet alleen wij; dat is ook het dringende advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE is zeer negatief over de bouwplannen en adviseert de aantrekkelijkheid van de monumenten en het groen juist te versterken. Ook de Gebiedscommissies Rotterdam Centrum en Delfshaven hebben meerdere malen negatieve adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders gegeven over de beoogde bouwplannen aan de Parkhaven. En hebben het College gevraagd de Parkhaven te ontwikkelen zonder nieuwbouw.
Dit is ook wat de Stichting Groen Parkhaven wil voor de stad, inwoners en recreanten.  Daarom tekenen wij beroep aan tegen deze woningbouw.
 
Wat doet de Stichting Groen Parkhaven?
Op 18 februari jl. heeft de Gemeenteraad het besluit genomen dat de bouw kan doorgaan. Nu volgt een traject van wijziging van bestemmingsplan, omgevingswet en andere procedures.
Als stichting zullen we de strijd aangaan met de gemeente, die nog lang (± 2 jr) kan gaan duren, met grote waarschijnlijkheid via de Burgerrechter en als laatste De Raad van State.
Dat kost geld!
Wij hebben dringend een advocaat nodig die gespecialiseerd is in deze problematiek. Maar een advocaat is duur. Wij ontvangen geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van steun uit de samenleving.
Daarom vragen wij u een donatie aan de stichting te doen zodat wij de advocaat kunnen betalen. Want wij gaan door met tegenstand bieden aan dit onzalige plan.
 
Fiscale aftrekbaarheid van donaties
Sponsoring en giften kunnen aftrekbaar zijn, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De gift dient aan een doel met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) te worden toegekend. Deze donatie is dan vrijgesteld van BTW, terwijl er bij sponsoring wel BTW wordt geheven. De Stichting Groen Parkhaven heeft een ANBI status. Lees meer over fiscale voordelen en belastingvrij schenken op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie 
Meer informatie over onze standpunten en de vorderingen van onze inspanningen kunt u vinden op onze de website www.groenparkhaven.nl. 

Volgt u ons al op Facebook, Instagram en Twitter?

De Stichting Groen Parkhaven is een ideële stichting met ANBI-nummer 8611 55 622. Indien na afloop van de nodige (procedurele en juridische) stappen die de Stichting Groen Parkhaven moet zetten blijkt dat een gedeelte van de binnengekomen donaties niet gebruikt is, dan maken wij dit geld over aan een goed doel dat dezelfde waarden hanteert als de Stichting. Dit conform de Statuten van de Stichting Groen Parkhaven. 

Delen is lief.

Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €25 
  • 1 yr
 • N Martens
  • €15 
  • 2 yrs
 • Joly van der Spek
  • €30 
  • 2 yrs
 • Hans Blanken
  • €25 
  • 2 yrs
 • Charlie Borst
  • €10 
  • 3 yrs
Donate

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (4)

Stichting Groen Parkhaven
Organizer
Scheepvaartkwartier, NL
Eveline Koolhaas
Team member
Ed Visser
Team member
Bas Van Herpen
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee