Anton Mussert Prijs

De Anton Mussert Prijs is een satirische prijs, die in het leven is geroepen om publieke personen persoonlijk te feliciteren met hun aandeel in deze crisis. De nominaties moedigen betreffende personen aan eens goed in de spiegel te kijken en zich af te vragen of ze zelf nog wel achter hun activiteiten staan. De nominaties worden wekelijks bekend gemaakt in het bekende 8 uur journaal op vrijdagavond. Hartelijk dank voor je steun aan dit project.
 

Organizer and beneficiary

Nominatie AMP
Organizer
Amsterdam Binnenstad en Oostelijk Havengebied, NL
Koen Verhagen
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.