Support for Alun Tan Beddgelert

On Sunday (27 December) Alun Tan, as he’s affectionately known to all, tragically lost his Cwt or Workshop to a fire. He had to watch as the fire destroyed years of treasured memories along with thousands of pounds worth of tools and equipment. Thankfully, no one was hurt and neighbouring buildings were left unscathed.

Alun’s Cwt had been a creative hub in the community for over 40 years - producing many of Beddgelert’s cultural and social projects. Alun’s Cwt creations were always eagerly awaited! His tireless energy, time and investment in the Cwt were given for the wider benefit of the community - the Carnivals, flower competitions, Duck Races or seasonal celebrations – and with no fuss or expectations on his part.

The Cwt’s role was invaluable and coming to terms with his loss is understandably very difficult. The financial loss amounts to a considerable sum.  But we also know that Alun’s resilience and his determination to get through this will shine through.

Several people feel they would like to offer practical support to Alun and Gill, during what has been a challenging and difficult year for them.  By helping Alun replace the equipment it’s an opportune moment to offer something back as well as showing gratitude for all the years of hard work. By contributing to the Go Fund me page it is a chance to support him by helping to replace the tools and equipment lost to the fire.

If you’d like to donate any amount simply click on Go fund me - Support for Alun Tan

----------------------------------------

Dydd Sul (27ain Rhagfyr) fe wnaeth Alun Tan, fel mae’n cael ei adnabod gan bawb, golli ei weithdy neu’r Cwt i dân.  Bu’n rhaid iddo sefyll a gwylio wrth i’r tân ddinistrio blynyddoedd o atgofion gwerthfawr a gwerth miloedd o dŵls ac offer. Diolch na gafodd neb ei anafu ac na effeithiodd y tân ar adeiladau cyfagos.

Mae Cwt Alun wedi bod yn ganolfan creadigol i’r gymuned ers dros i 40ain mlynedd – yn cynhyrchu nifer o brosiectau diwylliannol a chymdeithasol.  Roedd na aros eiddgar bob amser i weld beth oedd Alun wedi ei greu!  Mae egni di flino Alun, yr amser a’i fuddsoddiad yn y Cwt wedi ei roi bob amser at fudd y gymuned – y Carnifal, cystadlaethau blodau, Ras Hwyaid neu’r ddathliadau tymhorol – heb ffys na ddisgwyliad ar ei ran ef. 

Mae rôl y Cwt wedi bod yn amhrisiadwy ac mae’n ddealladwy y bydd hi’n anodd arno ddygymod a’i golled. Mae’r golled ariannol yn sylweddol.  Gwyddom hefyd y bydd dyfalbarhad a  natur penderfynol Alun yn disgleirio er mwyn dod drwy’r cyfnod hwn.

Mae nifer o bobl yn teimlo y bydden nhw yn hoffi cynnig cymorth ymarferol i Alun a Gill, yn ystod blwyddyn sydd wedi bod yn heriol ac anodd iddyn nhw.  Wrth helpu Alun adnewyddu yr offer mae’n gyfle i ni ddweud diolch a dangos ein gwerthfawrogiad am y blynyddoedd o waith caled. Drwy gyfrannu at dudalen Go Fund me mae’n gyfle i ni ei gefnogi er mwyn adnewyddu’r offer a’r tŵls sydd wedi eu colli yn y tân.

Os hoffech gyfrannu unrhyw swm yna cliciwch ar Go fund me - Support for Alun Tan.

Thank you very much / Diolch yn fawr

Donations

 See top
 • Alwena Griffith 
  • £30 
  • 1 d
 • Anonymous 
  • £500 
  • 1 d
 • Patrick Stuart 
  • £10 
  • 1 d
 • Ffion Chapman  
  • £10 
  • 1 d
 • Beddgelert Woodcraft 
  • £200 
  • 2 d
See all

Organizer

Stephen Chapman 
Organizer
Whitchurch, West Midlands, United Kingdom
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more