Main fundraiser photo

MKZ - Keep the fire burning!

Donation protected
MKZ - Keep the fire burning!

(english below)


De MKZ is een volkskeuken in Amsterdam die is voortgekomen uit de kraakbeweging en voor weinig geld veganistische maaltijden serveert. Wij draaien volledig op vrijwilligers en eventuele winst geven we weg aan goede doelen. 

Sinds de eerste COVID-lockdown in maart zijn we grotendeels gesloten. De MKZ functioneert volledig onafhankelijk, we ontvangen geen subsidies of corona-ondersteuning van de overheid. Dat betekent dat we het afgelopen jaar nauwelijks inkomsten hebben gehad.

We hopen dat we snel weer veilig open kunnen, maar tot die tijd moeten we andere manieren vinden om onze vaste lasten te betalen. Daarnaast willen we een aantal aanpassingen doen aan onze ruimte, waardoor we t.z.t. de MKZ weer op een veiligere manier kunnen openen.

Daarom doen we hierbij een beroep op de solidariteit van iedereen die de MKZ een warm hart toe draagt. Normaal gesproken zijn wij het die geld weggeven, maar nu hebben wij jullie hulp nodig. Iedere donatie is welkom.

Totdat we weer bezoekers kunnen ontvangen zijn we iedere zaterdagavond geopend voor het afhalen van maaltijden.  Voor meer informatie, zie:  radar.squat.net/en/node/4932--------------------------------------------------------------------------------


The MKZ is a people's kitchen in Amsterdam with its roots in the squatting movement, that serves affordable vegan meals. We work only with volunteers and any profit is donated to good causes.

Since the first COVID lockdown we have mostly been closed. The MKZ is completely independent: we don't receive any subsidies or COVID support from the government. This means we haven't had any regular income in the last year.

We hope to open safely again soon, but until then we have to find other ways of paying for our expenses. In addition, we want to make some adjustments to our space in order to open the MKZ again in a more safe way whenever it will be possible again.

That's why we make this call-out for solidarity to everyone who supports the MKZ. Normally we're the ones handing out money to all sorts of good causes, but now we need your help to keep going. Every donation is welcome.

Until we can get visitors again we are open every Saturday night for take-away food.
For more information: radar.squat.net/en/node/4932

Organizer and beneficiary

MKZ Amsterdam
Organizer
Noortje Koenders
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee