Main fundraiser photo

Blijvend Verbinden

Donation protected

ABC
De eerste demonstratie van het ABC, 15 augustus, is een enorm succes geweest, ondanks alle negativiteit die verspreid werd rondom de demo. Het was een prachtige dag; mooie opkomst, goede sprekers, vreedzame demonstranten en een liefdevolle sfeer. Ook heeft de politie geen werk van ons gehad gezien er geen enkele aanhouding en/of arrestatie vanuit de politie heeft plaats gevonden. Mainstream media op het veld kregen geen kans tot framing en ook ons verbindingsdienst heeft het rustig gehad. Het was gewoon een fantastisch mooie dag, hierop wouden wij graag verder borduren en hebben daarom de gofundme-link doorgetrokken naar de volgende demo (23 augustus). Ook deze demo was een succes, ondanks dat er de donderdag (20 augustus) ervoor zeer buitensporig politiegeweld werd gebruikt tegen vreedzame demonstranten welke stonden te demonstreren op de daarvoor aangevraagde en goedgekeurde plaats. Door dit buitensporig politiegeweld hebben veel mensen het niet meer aangedurfd om te komen. Gelukkig is er ook op de tweede demonstratie wederom niks spannends gebeurd en hebben mensen kunnen verbinden met elkaar. 

 

Wij willen iedereen die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan deze twee demonstraties hartelijk bedanken. Zonder de inzet en alle hulp, steun, donaties en vreedzame demonstranten had ABC dit niet neer kunnen zetten. Nogmaals dank.

 


Financiën
Hieronder een opsomming van de kosten. Na de 23e zullen de facturen op de website ter inzage staan.

Overzicht kosten:
€800       podium
€3000    geluid etc.
€250       staats bos beheer
€1500    dranghekken, dixies, aggregaat en andere bijkomende kosten.

Deze bedragen zijn Ex. 21% BTW. en de kosten voor Gofundme (2,9%)
De totale kosten per demo komen op €6500 x 2 = €13.000.

Overige randkosten zoals partytenten etc. zijn gesponsord door een groep of door leden van het kernteam.  Alle facturen zullen na 23 augustus ter inzage staan op de website van Integer.nl.
De overgebleven gelden zullen gebruikt worden om de volgende manifestaties te bekostigen.

!Let op:
Er is ons ten gehore gekomen dat er online om 'tikkies' gevraagd wordt voor de demonstraties van 15 augustus en/of 23 augustus.
Het ABC heeft één enkele fondsenwerving (https://www.gofundme.com/f/Blijvend-Verbinden) waarmee beide demonstraties worden gefinancierd, de demonstratie van 15 augustus j.l en die van zondag 23 augustus.
Elke andere fondsenwerving is niet verbonden met het ABC, wij distantiëren ons dan ook verre hiervan.
Mochten we zulke dwalende fondsenwerving online tegenkomen, dan zijn wij geneigd hiervan aangifte te doen.

~United we stand, divided we fall. Individual, we are one drop. Together, We are an ocean.~

Organizer

United We Stand Europe, #DeBuren, ABC verbinding
Organizer
Benoordenhout, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee