Main fundraiser photo

Udvar Festival 2024: Celebrate Romani Heritage

Donation protected


Görgessen le a magyar leírásért!
Scroll down for the Hungarian version!Introducing Udvar Festival

Nestled in the heart of Arló, a village in Hungary's most economically challenged Borsod-Abaúj-Zemplén county, Udvar Festival emerges as a beacon of music, culture, and arts, aiming to fight the stigmatization of Romani people. This annual celebration, which debuted in May 2022, quickly captured attendees' hearts, drawing a crowd of four hundred people over two days. By June 2023, its allure had not only persisted but expanded, welcoming an eclectic mix of Roma locals and approximately 30 international guests. It was an invaluable event for the locals, whose disadvantaged economic situation often limits these intercultural experiences. Similarly, for the foreign visitors, Udvar Festival provided a unique opportunity to get to know a community’s cultural and human values that prejudice may conceal. Building on the overwhelmingly positive feedback following the 2023 edition and on our further-reaching local network, the organizers are committed to broaden the project’s scope in terms of venues, manpower, and diversity in audiences and programs.

Udvar Festival stands as a vibrant platform for showcasing Roma culture, challenging stigmas, and fostering community spirit. Recognizing the dual challenges of cultural stigmatization and limited opportunities for local Romani children, the festival aims to be more than just an event; it is a movement towards inclusivity, education, and cultural preservation. The alarming trend of Romani children discontinuing education prematurely and the scarcity of community spaces underscore the urgency of our mission. In light of these challenges, a cultural event that displays Romani culture in a positive light to destigmatize and normalize Roma culture can act as a much-needed catalyst for positive change in the community.

Our Vision for Change

As we gear up for the 2024 edition, scheduled for June 14-15, our ambition is to enhance the festival's scale and impact. While our program is still under development, our plans are ambitious and inclusive, involving collaboration with esteemed organizations like UCCU and Van Helyed Alapítvány, both dedicated to uplifting Romani children, education, and heritage.

The festival will kick off with a communal camp where organizers, volunteers, some of the performers, and locals get to know each other before the actual program starts and prepare the grounds for the festival. This will involve local children in creative activities, such as decoration preparation and music workshops. The two-day festival will host interactive workshops and booths that help in local youngsters’ orientation and theatrical events. We especially find the drama and theater elements important as we strongly believe in the power of the tools of theater as a catalyst for discourse and as a provider of a platform for understanding. Moreover, our evenings will be alive with the rhythms of local and national Roma musicians, alongside artists from diverse backgrounds, celebrating unity through diversity. Last year we celebrated with performers like Kale Lulugyi, a prominent Romani band, and Várkonyi Csibészek, a young talented band from the area, who will all make their returns.


The Organizers


Udvar Festival is orchestrated by a dynamic team of organizers, primarily comprising Panka Ringwald, Péter Újvári, Vera Riesz, Franciska Tóth, and Tina Horváth, who are mostly students at the Central European University. We closely collaborate with Jelenlét, a prominent organization recognized for its groundbreaking work in community upliftment through the Hungarian government's program aimed at supporting the most disadvantaged settlements since 2019. Jelenlét, known for its presence-based approach, plays a crucial role in providing the festival venue and leveraging its extensive local network to ensure the event's success. Together, the organizers and Jelenlét share a common vision of fostering community revitalization, cultural celebration, and social inclusion through the medium of the Udvar Festival.


Your Support Can Make a Difference

Udvar Festival is more than an event; it's a lifeline to a community in need of visibility, voice, and vitality. By supporting us, you're not just funding a festival; you're investing in the future of Romani children, preserving a rich cultural heritage, and bridging divides. Join us in making the 2024 Udvar Festival a landmark event that celebrates diversity, promotes inclusivity, and fosters a deeper understanding across cultures. Your generosity can help us expand our reach, enhance our programming, and ensure a platform where everyone's story can be heard.

Our supporters

Central European University, Budapest
GLOCO
Civic Engagement Fellowship
OSUN Civic Engagement Microgrant


------------------------------------------------------------------

Az Udvar Fesztivál bemutatása

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Arló szívében kerül megrendezésre az összművészeti Udvar Fesztivál, amely a roma társadalom stigmatizációja ellen hivatott küzdeni. Ez az éves ünnep, amely 2022 májusában debütált, hamar a kezdeti négyszáz résztvevő szívébe férkőzött. 2023 júniusára a rendezvény vonzereje tovább erősödött, üdvözölve a helyi roma közösség és körülbelül 30 nemzetközi vendég eklektikus keverékét. Az esemény felbecsülhetetlen értékű volt a helyiek számára, akiknek hátrányos gazdasági helyzete gyakran ellehetetleníti a hasonló interkulturális élmények megélését. Ugyanakkor az Udvar fesztivál a külföldi látogatók számára is egyedülálló lehetőségeket nyújtott: megismerhették egy közösség kulturális és emberi értékeit, amelyeket az előítéletek a mindennapi életben elrejthetnek. A 2023-as sikeres rendezvényt követően, terjedő helyi hálózatukra építve, a szervezők elkötelezettek a projekt bővítése és gazdagítása mellett.

Az Udvar Fesztivál a roma kultúra bemutatását, a stigmák leküzdését, és a közösségi szellem előmozdítását tűzte ki céljául. Ebből fakadóan a fesztivál nem pusztán egy esemény, hanem az inkluzivitást és a kultúrát ápolni és terjeszteni hivatott mozgalom. A roma gyerekek korai oktatásból való kiesésének riasztó trendje és a közösségi terek hiánya aláhúzza küldetésünk sürgősségét. Ennek fényében az Udvar egy olyan kulturális rendezvény, amely pozitív fényben tűnteti fel a roma kultúrát, hogy azt de-stigmatizálva és normalizálva létfontosságú katalizátorként szolgálhasson a közösségben a pozitív változás előmozdításában.

Vízió

Ahogy a 2024-es fesztiválra készülünk, amelyet június 14-15-re tervezünk, szeretnénk növelni a fesztivál volumenét és elérését. Bár pontos programtervünk még kidolgozás alatt áll, inkluzív és felemelő rendezvényre lehet számítani. Munkánknak fontos eleme az UCCU és a Van Helyed Alapítvánnyal való együttműködésünk, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek a roma gyerekek, az oktatás és az örökség előmozdításáért való küzdelemben.

A fesztivál egy közösségi táborral kezdődik, ahol a szervezők, önkéntesek, néhány előadó és a helyiek megismerkedhetnek egymással a hivatalos program kezdete előtt, illetve előkészíthetik a helyszínt a fesztiválra. Ez magába foglalja a helyi gyerekek bevonását kreatív tevékenységekbe, például dekorációkészítés vagy zenei műhelyek során. A kétnapos fesztivál folyamán interaktív műhelyekre és standokre is sor fog kerülni, amelyek segítenek a helyi fiatalok tájékozódásában. Különösen fontosnak tartjuk a dráma-foglalkozásokat, mivel erősen hiszünk a színház erejében a diskurzus előidéze, illetve a megértés elősegítése terén. Továbbá, esténként helyi és nemzeti roma zenészek ritmusai elevenednek meg, különböző hátterű művészekkel vegyítve, ünnepelve az egységet a sokféleségen keresztül. Tavaly olyan előadókkal ünnepeltünk, mint a Kale Lulugyi, egy kiemelkedő romani zenekar, vagy a Várkonyi Csibészek, egy tehetséges fiatal együttes a környékről, akik mind visszatérnek a következő szezonban.

A Szervezők

Az Udvar Fesztivált egy dinamikus szervezőcsapat irányítja; Panka Ringwald, Péter Újvári, Vera Riesz, Franciska Tóth és Tina Horváth, akik többségében a Közép-európai Egyetem hallgatói. Aktívan együttműködnek a Jelenlét szervezettel. Ez a szervezet 2019-es alapítása óta működik a magyar kormány egyik felzárkóztató programján belül. A Jelenlét, amely a jelenlét-alapú megközelítéséről ismert, kulcsszerepet játszik a fesztivál helyszínének biztosításában és kiterjedt helyi hálózatának hasznosításában. Együtt, a szervezők és a Jelenlét közös víziót osztanak a közösségi revitalizáció, a kulturális ünneplés és a társadalmi befogadás előmozdításáról az Udvar Fesztivál médiumán keresztül.

Támogasd az Udvar Fesztivált

Az Udvar Fesztivál több mint egy esemény; egy olyan közösség életvonala, amelynek szüksége van láthatóságra, hangra és vitalitásra. Ha támogatsz minket, nem csak egy fesztivált finanszírozol; a roma gyerekek jövőjébe fektetsz és segíted a kulturális örökség ápolását. Csatlakozz hozzánk, hogy az 2024-es Udvar Fesztivált mérföldkővé tegyük, amely ünnepli a sokféleséget, előmozdítja az inkluzivitást és mélyebb megértést teremt a kultúrák között. A nagylelkűséged segíthet nekünk kiterjeszteni a karjainkat, fejleszteni a programunkat, és biztosítani egy olyan platformot, ahol mindenki története hallható.

Támogatóink

Közép-európai Egyetem, Budapest
GLOCO
Civic Engagement Fellowship
OSUN Civic Engagement Microgrant

Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €50 
  • 7 d
 • Anonymous
  • €30 
  • 11 d
 • Anonymous
  • €10 
  • 13 d
 • Treuer Julia
  • €20 
  • 21 d
 • Anonymous
  • €10 
  • 26 d
Donate

Organizer and beneficiary

Tina Horvath
Organizer
Trumau
Mario Szegedi
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee