Main fundraiser photo

31. Istanbul Pride Week

Donation protected
31. Istanbul Pride Week
Istanbul LGBTI+ Pride Week celebrates its 31th anniversary!

This campaign has been started by İstanbul LGBTI+ Pride Week volunteers in order to cover the expenses of Pride Week in İstanbul.

Istanbul Pride Week, organized with the collective efforts of volunteers, who gather with open calls will take place this year from June 19th to 25th, 2023.

Istanbul Pride has addressed various themes in recent years, including "Beware of the Family!", "Taboo", "Memory", "Contact", "Normal?", "We Unite!", "Where am I?", "What is Economy?", and "The Street''. This year, in addition to forums, panel discussions, and events focusing on health, visibility, and constitutional rights, which are central to the LGBTI+ movement's agenda, we will also discuss how to build political solidarity and explore alternative ways to achieve this, despite the growing oppression from the state.

We will come together at workshops to reach out to each other, heal our wounds, and talk about our experiences, bodies, and emotions. We will also celebrate our solidarity at parties. As in previous years, we will vote and elect this year's hate speech champions from your nominations at the 21st "Genetically Modified Tomatoes" ceremony. We will extend our rebellion with comrades from other cities during Pride Week and continue to spread our message throughout the city, proudly proclaiming "We are here".

The main source of income for Istanbul Pride Week has been the entrance fees from the Pre-Pride parties, which have been heavily attended by the LGBTI+ community and allies for years. However, due to COVID-19 in recent years, we have not been able to organize these parties as frequently as desired, and we have mobilized all the resources we have to ensure the continuity of Pride Week. This situation has led us to organize the week with very limited financial resources.

Many LGBTQI+ activists and individuals are facing deep poverty, as the decrease and closure of LGBTQI+ friendly venues after COVID-19 has made it difficult to organize donation events as before. Official figures may show that we are facing inflation of over 50%, but the reality is even harsher and more brutal for those with intersecting vulnerabilities (such as sex workers, people with disabilities, ethnic minorities, etc.), and LGBTQI+ individuals are struggling even more at this intersection.

We have used the majority of our resources to show solidarity with the earthquake victims from Turkey, Syria, and Kurdistan that occurred on February 6, 2023, who have been left unsupported by AKP. We are in need of your support for the sustainability of Pride Weeks.

We kindly request your donations to support the expenses of this week-long organization, which is put together with collective solidarity and without any granted funds. The expenses include:

Travel and accommodation expenses for the local LGBTI+ organizations coming from all across Turkey
Travel and accommodation expenses for the panelists
Communication/Press expenses (including social media)
Genetically Modified Tomato Awards (including production, decor, video recordings, and editing)
Event expenses (such as security and fees for event spaces if necessary)
Website expenses
Banner and sticker printing expenses

Your donations will greatly contribute to the success of Istanbul LGBTI+ Pride Week and help us create a safe and inclusive space for the LGBTI+ community and allies. We appreciate your support in advance.

Additional information: Every year, the remaining amount (if any) after the expenses is transferred to the committee of the next year.

Thank you very much for your support.
In solidarity,

31st Istanbul LGBTI+ Pride Week Committee


Türkçe

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 31 yaşında!

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, her sene yapılan açık çağrılarla bir araya gelen gönüllü grubunun kolektif çabalarıyla hazırlanmaktadır ve bu yıl 19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Şimdiye kadar “Dikkat Aile Var!”, “Tabu”, “Bellek”, “Direniş”, “Temas”, “Normal?”, “Ekonomi ne ayol?”, “Ben neredeyim?”, “Sokak” ve “Örgütleniyoruz!” temalarıyla şekillenen Onur Haftasında hafta boyunca LGBTİ+ hareketinin gündemini oluşturan sağlık, görünürlük ve anayasal haklar gibi konularda yaptığımız forumlar, paneller ve etkinliklere ek olarak, her gün artan devlet ve polis baskısına rağmen nasıl politik bir aradalığı örebileceğimizi, bunun için nasıl alternatif yollar bulabileceğimizi konuşacağız.

Birbirimize dokunmak, güvenli alanlar oluşturarak deneyimlerimizi, bedenlerimizi ve duygularımızı konuşabilmek için atölyelerde; bir aradalığımızı kutlamak için partilerde buluşacağız. Bu sene de 21. Hormonlu Domates Ödülleri ile bu yılın nefret söylemlerini sizin belirlediğiniz adaylarla oylamaya sunarak seçecek, hafta boyunca yapılacak partiler ile her şehirden İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası için gelen yüzlerce kişiyle beraber eğlenerek varoluşumuzu kutlamaya isyanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Şehrin her yerine dağılmaya, hala burada olduğumuzu, direndiğimizi göstermeye devam edeceğiz.

Sanıldığı gibi İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, bir hükümetten, kurumdan, oluşumdan veya örgütten, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyabilmek için finansal destek almıyor. Dolayısıyla, İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın yıllarca ana geliri LGBTİ+’lardan ve destekçilerinden yoğun ilgi gören Pre-Pride partilerinin giriş ücretleri oldu. Ancak, geçtiğimiz yıllarda COVID-19 nedeniyle söz konusu partileri istenilen sıklıkta düzenleyemedik ve Onur Haftası’nın devamlılığını sağlayabilmek adına elimizdeki bütün kaynakları seferber ettik. Bu durum haftayı çok sınırlı mali kaynaklarla düzenlememize sebep oldu.

Lubunyalar ve LGBTİ+ aktivistlerinin çoğu derin yoksullukla karşı karşıya. COVID-19 sonrasında LGBTİ+ dostu mekanların azalması, çoğunun kapanması ve/veya çeşitli sebeplerden (mahalle baskısı vb.) LGBTİ+lara güvenli alanı sağlayamamaları sebebiyle de eskisi kadar çok sayıda bağış etkinliği düzenleyemiyoruz. Resmi rakamlar %50’nin üzerinde enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu gösterse de, özellikle kesişen hassas koşullara sahip olanlar (seks işçileri, sakatlar, etnik azınlıklar vb.) için gerçek her zamankinden daha sert ve acımasız olarak karşımıza çıkıyor, LGBTİ+’lar da bu kesişimde daha da zorlanıyor.

Kolektif bir dayanışma ile hazırlanan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası içerisinde masraflarımız için herkesin desteğini bekliyoruz. Masraflar aşağıdakileri içermektedir:

Türkiye'nin dört bir yanından gelen LGBTİ+ yerel örgütlerinden gelecek kişilerin ulaşım ve konaklama masrafları
Panel katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları
İletişim/Basın harcamaları (Sosyal medya)
Hormonlu Domates Ödül Töreni (Prodüksiyon, dekor, video çekimleri)
Etkinlik harcamaları (Güvenlik, çeşitli mekan sağlayıcıları)
Web Sitesi harcamaları
Pankart ve sticker baskı harcamaları

Ek bilgi: Her sene (pek kalmasa da) harcamalardan sonra kalan tutar, bir sonraki senenin komitesine aktarılır.

Desteğiniz için çok teşekkür ederiz.
Dayanışmayla,

31. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi


¡La Semana del Orgullo LGBTI+ de Estambul cumple 31 años este año!

La Semana del Orgullo de Estambul está preparada por los esfuerzos colectivos del grupo de voluntarios que se reúne con convocatorias abiertas todos los años y se llevará a cabo entre el 19 y el 25 de junio de este año.

Hasta aquí, taníamos temas como:“¡Atención, hay familia!”, “Tabú”, “Memoria”, “Resistencia”, “Contacto”, “¿Normal?”, “¿Qué le pasa a la economía?”, “¿Dónde estoy?”, “Calle” y “¡Nos organizamos!”, durante la Semana del Orgullo. Además de los foros, paneles y eventos que realizamos sobre temas como salud, visibilidad y derechos constitucionales que constituyen la agenda del movimiento LGBTI+ durante la Semana del Orgullo, que está conformada por la temas de la Semana del Orgullo, también discutiremos cómo podemos construir cohesión política a pesar de la creciente presión estatal y policial y cómo podemos encontrar formas alternativas para esto.

Nos reuniremos en talleres para tocarnos, sanar nuestras heridas, crear espacios seguros y hablar de nuestras vivencias, cuerpos y emociones. Ademas, nos reuniremos en fiestas para celebrar nuestra unión. Este año, con los 21st Hormone Tomato Awards, votaremos el discurso de odio de este año con los candidatos que elijas, y continuaremos celebrando nuestra existencia y fortaleciendo nuestra rebelión divirtiéndonos con cientos de personas que vienen de todas las ciudades para el Orgullo LGBTI+ de Estambul, (en que)con las fiestas que se realizarán a lo largo de la semana. Seguiremos esparciéndonos por toda la ciudad, para demostrar que seguimos aquí, que resistimos.

Durante años, el principal ingreso de la Semana del Orgullo de Estambul fueron la tarifa de entrada a las fiestas previas al Orgullo, que atrajeron un gran interés por parte de las personas LGBTI+ y sus seguidores. Sin embargo, en los últimos años, debido al COVID-19, no pudimos organizar estas fiestas con la frecuencia deseada y hemos movilizado todos los recursos que tenemos para asegurar la continuidad de la Semana del Orgullo. Esta situación hizo que organizáramos la semana con recursos económicos muy limitados.

La mayoría de las lubunyas y activistas LGBTI+ se enfrentan a una pobreza extrema, y ​​no podemos organizar tantos eventos para recaudar fondos como antes debido a la disminución de los lugares amigables para LGBTI+ y al cierre de la mayoría de ellos después del COVID-19. Aunque las cifras oficiales muestran que nos enfrentamos a una inflación superior al 50%, la realidad es más dura y cruel que nunca, especialmente para aquellos con condiciones sensibles que se cruzan (trabajadores sexuales, personas con discapacidad, minorías étnicas, etc.), las personas LGBTI+ también están en esta intersección. Se está poniendo difícil.

Para el terremoto que también tuvo lugar en Turquía, Siria y Kurdistán el 6 de febrero de 2023, utilizamos la mayoría de los recursos que teníamos para mostrar solidaridad con los sobrevivientes del terremoto que dejó el estado y el gobierno del AKP. Necesitamos su apoyo para la sostenibilidad de las semanas del Orgullo.

Esperamos el apoyo de todos para nuestros gastos durante la Semana del Orgullo de Estambul, que se preparó con solidaridad colectiva sin ningún tipo de financiación. Los costos incluyen:

Gastos de transporte y alojamiento de personas procedentes de organizaciones locales LGBTI+ de toda Turquía

Gastos de transporte y alojamiento de los panelistas
Gastos de comunicación/prensa (redes sociales, proveedores de sitios web)
Ceremonia de entrega de premios Hormone Tomato (Producción, decoración, filmaciones)
Gastos del evento (Seguridad, varios proveedores de lugares)


ISTANBUL LGBTI+ sêref hêşta no sêrê 31 sêremîn !

Istanbul sêref hêştası hêr
Sêrê kêrdo roştî vêngdarla ju têlêve ama bêzerî mîletunun kolêktîfe uras mîsbena hazır bênaaktadır vê no sêrê 19-25 Asma amnan vêrene têrîhlêrî ortêdê yêno hurîndeêcêktîr

Hata nîka "dîkatkê mulhutêma êsto
"Tabu" "mêzk" "hovêrdanê" "têmas" "normalê" "durumîmâ sîko ayolo" "ez kotîdan" "têber" vê "örgütlênîyoruz" têmayolarîyla şeklêhoên sêref hêşta'nda hêşta dêvemlî LGBTİ+ hêreketînîm gundêmo bıyaemın têlêvê rındîye, vênayınî vê anayasama xeklar zeyni kesima kênmîmîz forumlar, panalêr vê êtkînlîk lêrê êk bîaynê; hêro rocê zêdê dövlêtê vê polîse zorbeiynina reğkmên sênen sîyasêtêmê ju pîyabenî munêna nonun
Îcın sênen altêrnatîfê rayêlar bıvenî kêsêykêna


Jubinre dêst napîra, gulîmîzî pîştayîne, gûven rînda caourınt oluşturmak ma güvênmiskênî, canîma

Vê zêre kesîkênamê îcın atölyêlêrde; ju mabênêhodê bîmbarêk bo îcın partıyerdê yêynimitêlêvê. êm sêr dê 21. Hormonlu tomatês (lolık) ödüllêrî îla em serîn nêfret vanoerini
Sîma belîrkêna êdayara oylemîskena sunarak sêçêcêk, hêştê lesaho kerdayînî pertîya îla hêr mêlmêkêtî Istanbul LGBTİ+ sêref hêştası îcın yênî ruyêcê mordêmylê.

Pîya keyîfkena biyayînê kêyfêêma îsyanîzkêna kêvêtînkênaêyê dêvêmk kênîme sêyîre hêr hurînt ağmêbî, hâlâ îtadê bîyayîne ma dîrenmîşbeynî musnayinê dêvamo kenmî

Istanbul sêrêf hêştasî'nîn sêrana mayê gêlîrî LGBTI+'lardan vê dêstêkênîêndên yoğun îılgî vênît pre-pride pertîlêrînîn gîrîş pêrêrî bê.

Hêntê, verdîmîra serana COVID-19 nêdîylê sözkî konusu pertîlerî vaştînî sıklıkta maduzmîsnîkert vê sêrêf hêşta'nın dêvamîne sağlayabîlmêk nameho dêstêmadê kulî kaynaklarî sefêrberbena kêrdî. no durumêho hêşteya zaf sînîreho malî
Kêynêkanarla duzanenîkêna sêbêba bê.

Lûbunyalar vê LGBTİ+ aktîvîstlêrînîn zafo horî fekerîye karşî karşîya,

COVID-19 pêyra LGBTI+ hêvalano hurîndê senîkbîye dê kanî kêdar zaf sayıda yerdîma rınnikeyme. Rêsmêma rakamlar %50'nîn serobi ênflasyonla karşî karşıye olduğumuzu bumusni dê, özelikls kêsişema hêssas sartara vayîr (seks êmêliye, engelîyo, êtnîk senîkiye vb.) Îcın gêrçêk hêr vahîtkî dêha pêt vê acımasızay beayînî kerşîmaziya vecino, LGBTİ+'lar da no kêsîşimdê dêha da zorbeno

6 Sêsêgucige 2023 tarîhehodê türkiye, suriye vê kurdîstan'dan da gercêklêsmîsbî zêlzêlê îcın dêstêmadê kêynaklarîn gırs zafeho dêvlotê vê AKP hatê hora îktidarê sêrêserkî vêrdayra zêlzêlêzêdê dayanışmak îcın kunlanmîşker. Sêrêf hêştalarînîn dêvêmkîme açısından dêstêki ıhtîyaca eşînapê. Kolektîfê ju piaymî îla fon nialînkonê ortêdê mesrafema îcın hêrkêsê destaho pîaymı. Mesrafo cerînî îçerîrkertede


Türkiye'nîn çar ju lêvêdê amma LGBTI+ yêrêl örgutlêrîndên gêlêcêk kışîerîn ulaşıma vê misferîne mêsrefî
İletişim/basîne zayîkerdeyîne (sosyale mêdyayîye, web sîtesi sağlayîcîlarî)
hormonlu tomatêsê (lolik) ödülê têrênê (prodüksîyon,dêkore,vîde çêkîme)
etkînlıke hêrcêmayare ( guvênêma, têsîti hurîndî sêğlayıcıno)عمر اسبوع فخر مجتمع الميم-العين+ في اسطنبول اصبح 31 سنة

يتم إعداد أسبوع الفخر في اسطنبول من خلال الجهود الجماعية لمجموعة المتطوعين التي تأتي جنبًا إلى جنب مع دعوة مفتوحة يتم إجراؤها كل عام وستقام في الفترة ما بين 19-25 يونيو من هذا العام.

حتى الآن، شكول أسبوع الفخر بموضوعات مثل "انتبه هناك عائلة!"، "التابو"، "الذاكرة"، "المقاومة"، "التواصل"، "العادي؟"، "ما هو الاقتصاد؟"، "أين أنا؟"، "الشارع" و"ننظم!" طوال الأسبوع، سنتحدث عن كيفية بناء التضامن السياسي وإيجاد طرق بديلة لذلك، على الرغم من الضغط المتزايد من الدولة والشرطة يومًا بعد يوم، بالإضافة إلى المنتديات واللقاءات والأحداث التي ننظمها حول قضايا تشكل جدول أعمال حركة مجتمع الميم-العين+ مثل الصحة والتواجد والحقوق الدستورية.

سنلتقي في ورش العمل لفهم والتعاطف مع بعضنا البعض، وتضميد جروحنا، وننشئ مساحات آمنة للتحدث عن تجاربنا وأجسادنا ومشاعرنا؛ وسنجتمع في الحفلات للاحتفال بوحدتنا. هذا العام، سنختار أيضًا جوائز الطماطم المحفزة بلهرمونات الحادية والعشرين مع الترشيحات التي سيتم تحديدها عن طريق اختيار الأشخاص ذوي خطابات الكراهية لهذا العام من قبلكم، وسنواصل تعزيز تمردنا بالاحتفال بوجودنا والاستمتاع مع المئات القادمين من كل مدينة إلى أسبوع فخر مجتمع الميم-العين+ في إسطنبول خلال الحفلات التي ستقام طوال الأسبوع. سنستمر في التوزع في جميع أنحاء المدينة، وإظهار أننا لا زلنا هنا ونقاوم.

لقد كانت إيرادات أسبوع الفخر في إسطنبول على مدى سنوات تأتي في الأساس من أجور دخول حفلات "قبل الفخر" التي تجذب اهتمامًا كبيرًا من قبل مجتمع الميم-العين+ والمؤيدين. ومع ذلك، لم نتمكن في السنوات الأخيرة من تنظيم هذه الحفلات بالتكرار المطلوب بسبب جائحة كوفيد-19، ونشرنا جميع الموارد المتاحة لضمان استمرارية أسبوع الفخر. أدى هذا الوضع إلى تنظيم الأسبوع بموارد مالية محدودة جدًا.

يواجه معظم نشطاء مجتمع الميم-العين+ واللبونيا الفقر المدقع، ونتيجة لتقلص عدد المواقع الصديقة لمجتمع الميم-العين+ بعد جائحة كوفيد-19 وإغلاق العديد منها، لم نتمكن من تنظيم عدد كبير من فعاليات التبرع كما كان في الماضي. على الرغم من أن الأرقام الرسمية تظهر أننا نواجه تضخمًا يزيد عن 50٪، إلا أن الواقع يظهر أكثر قسوة وقسوة من أي وقت مضى، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون ظروف حساسة متقاطعة (العاملين في الجنس وذوي الإعاقة والأقليات العرقية، إلخ)، ويواجه مجتمع الميم-العين+ صعوبات أكبر عند هذا التقاطع.

في السادس من فبراير 2023، استخدمنا معظم الموارد المتاحة لنا للتضامن مع ضحايا الزلزال الذين تم تركهم من قبل الدولة وحكومة حزب العدالة والتنمية(Akp) في تركيا وسوريا وكردستان. نحن بحاجة إلى دعمكم من أجل استدامة أسابيع الفخر.
نحن ننتظر دعم الجميع لنفقات أسبوع فخر إسطنبول الذي تم إعداده بدون تمويل عن طريق تضامن جماعي. تشمل التكاليف ما يلي:

تكاليف النقل والإقامة للأشخاص القادمين من منظمات مجتمع للميم-العين+ المحلية من جميع أنحاء تركيا
تكاليف النقل والإقامة لمشاركي الجلسات النقاشية
نفقات الاتصال / الصحافة (وسائل التواصل الاجتماعي، مقدمي خدمة المواقع الإلكترونية)
حفل توزيع جوائز الطماطم المحفزة (الإنتاج، الديكور، تصوير الفيديو)
نفقات الفعاليات (الأمان، مزودي المواقع المختلفة)


Die Istanbul LGBTI+ Pride-Woche feiert ihr 31. Jubiläum!
Die Istanbul Pride-Woche wird jedes Jahr durch die kollektiven Anstrengungen von freiwilligen Aktivistis, die durch offene Aufrufe zusammentreffen, ermöglicht. Dieses Jahr findet sie vom 19. bis zum 25. Juni 2023 statt.
Bislang hat die Istanbul Pride-Woche sich mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt, darunter „Achtung, Familie!“, „Tabu“, „Widerstand“, „Erinnerung“, „Kontakt“, „Normal?“, "Wirtschaft?", „Straße“ und „Wir organisieren uns“. Dieses Jahr werden wir wieder die Fragen, die im Mittelpunkt der politischen Agenda der LGBTI+ Bewegung stehen, wie Gesundheit, Sichtbarkeit und Verfassungsrechte, in Foren, Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen besprechen und darüber diskutieren, wie wir, trotz wachsenden Drucks von Staat- und Polizeiapparat, politische Solidarität aufbauen und alternative Wege erkunden können.
In Workshops werden wir zusammenkommen, unsere Wunden heilen und in einem safer Space uns über unsere Erfahrungen, Körper und Emotionen austauschen. Auf Partys werden wir unser Zusammensein feiern. Wie in vorigen Jahren schon wird die 21. Zeremonie der Hormontomate die von euch ausgewählten Nominierungen für Hassreden des Jahres krönen. Mit aberhunderten Genoss*innen aus allen Städten werden wir unsere Existenz feiern und unseren Widerstand stärken. Der ganzen Stadt werden wir zeigen, dass wir immer noch da und bereit sind, Widerstand zu leisten.
Seit Jahren sind unsere Haupteinnahmequellen für die Istanbul Pride-Woche die Eintrittsgelder der Pride-Solipartys, die bei der LGBTI+ Community und Verbündeten auf großen Erfolg stoßen. Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnten wir in den letzten Jahren jedoch diese Partys nicht so oft wie gewollt organisieren und haben alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert, um die Nachhaltigkeit der Pride-Woche sicherzustellen. Diese Situation hat dazu geführt, dass wir nun die Woche mit sehr begrenzten finanziellen Ressourcen organisieren müssen.
Viele queere Menschen und LGBTQI+ Aktivistis stehen vor tiefer Armut und die Abnahme von LGBTQI+ freundlichen Orten nach COVID-19 erschwert uns, Spendenaktionen wie zuvor zu organisieren. Nach offiziellen Zahlen sind wir mit einer Inflation von mindestens 50% konfrontiert. Doch die Realität trifft Menschen die von der Überschneidung mehrerer Diskriminationsformen betroffen sind (wie z.B. Sexarbeiter*innen, Menschen mit Behinderungen, ethnische Minderheiten, usw.) wie auch LGBTQI+ Menschen noch härter und brutaler.
Der Großteil unserer Ressourcen wurde eingesetzt um Solidarität mit den Erdbebenopfern vom 6. Februar 2023 aus der Türkei, Syrien und Kurdistan, die von Staat und AKP-Regierung im Stich gelassen worden sind, zu zeigen. Daher benötigen wir jetzt deine Hilfe, um die Nachhaltigkeit der Pride Woche zu gewährleisten.
Die Istanbul Pride Woche zählt nur auf Solispenden, ohne jegliche Subventionen von institutionellen Akteuren. Jede Unterstützung ist willkommen! Unsere Kosten beinhalten:
Transport- und Unterkunftskosten für Menschen von LGBTI+ Organisationen aus verschiedenen Regionen der Türkei
Transport- und Unterkunftskosten für die Referent*innen
Kommunikations- und Pressekosten (Social Media, Webhosting)
Produktions-, Dekorations- und Videokosten für die Verleihung der Hormontomate
Diverse Veranstaltungskosten (Sicherheit, Veranstaltungsorte)

La Semaine des fiertés LGBTI+ d'Istanbul célèbre son 31e anniversaire!

La Semaine des fiertés d'Istanbul, organisée grâce aux efforts collectifs de bénévoles réuni-es par des appels ouverts, se tiendra cette année du 19 au 25 juin 2023.

La Pride d'Istanbul a abordé divers thèmes ces dernières années, dont "Attention à la Famille!", "Tabou", "Mémoire", "Contact", "Normal?", "Unissons-nous !", "Où suis-je ?", "Qu'est-ce que l'économie ?", et "La Rue''. Cette année, en plus des forums, des discussions en panel et des événements axés sur la santé, la visibilité et les droits constitutionnels, qui sont au cœur de l'agenda du mouvement LGBTI+, nous discuterons également de la manière de construire une solidarité politique et d'explorer des moyens alternatifs d'y parvenir, malgré l'oppression croissante d’Etat.

Nous nous réunirons lors d'ateliers pour nous soutenir mutuellement, guérir nos blessures et partager nos expériences, nos corps et nos émotions. Nous célébrerons également notre solidarité lors de soirées. Comme les années précédentes, nous voterons et élirons les champions du discours de haine de cette année lors de la 21e cérémonie des "Tomates hormonées", à partir de vos nominations. Nous étendrons notre rébellion avec nos camarades d'autres villes pendant la Semaine des fiertés et continuerons de diffuser notre message dans toute la ville, proclamant fièrement "Nous sommes là".

La principale source de revenus de la Semaine des fiertés d'Istanbul a été les frais d'entrée des soirées Pré-Pride, qui sont fréquentées depuis des années par la communauté LGBTI+ et ses allié-es. Cependant, en raison de la COVID-19 ces dernières années, nous n'avons pas pu organiser ces soirées aussi fréquemment que souhaité, et nous avons mobilisé toutes les ressources dont nous disposons pour assurer la continuité de la Semaine des fiertés. Cette situation nous a amené-es à organiser la semaine avec des ressources financières très limitées.

De nombreux-ses militant-es et individus LGBTI+ font face à une profonde pauvreté, car la diminution et la fermeture des lieux LGBTI+ friendly après la COVID-19 ont rendu difficile l'organisation d'événements de collecte de fonds comme auparavant. Les chiffres officiels peuvent montrer que nous faisons face à une inflation de plus de 50%, mais la réalité est encore plus dure et brutale pour celleux qui ont des vulnérabilités croisées (comme les travailleuruses du sexe, les personnes en situation de handicap, les minorités ethniques, etc.), et les individus LGBTI+ luttent encore plus à l'endroit de ces interactions.

Nous avons utilisé la majorité de nos ressources pour montrer notre solidarité envers les victimes du tremblement de terre en Turquie, en Syrie et au Kurdistan survenu le 6 février 2023, qui ont été laissées sans soutien par le gouvernement et l'administration AKP. Nous avons besoin de votre soutien pour assurer la durabilité des Semaines des Fiertés à Istanbul.

Nous faisons appel a vos dons pour soutenir les frais de cette organisation d'une semaine, qui est mise en place par une solidarité collective et sans aucun financement accordé. Les dépenses comprennent :

Frais de déplacement et d'hébergement pour les organisations locales LGBTI+ venant de toute la Turquie
Frais de déplacement et d'hébergement pour les intervenants
Frais de communication/presse (y compris les médias sociaux)
Prix des Tomates Hormonées (comprenant la production, la décoration, l'enregistrement vidéo et le montage)
Frais d'événement (tels que la sécurité et les frais d'espace événementiel si nécessaire)
Frais de site web
Frais d'impression de bannières et d'autocollants

Vos dons contribueront grandement au succès de la Semaine des Fiertés à Istanbul et nous aideront à créer un espace sûr et inclusif pour la communauté LGBTI+ et ses allié-es. Nous apprécions votre soutien par avance.

Informations additionnelles: Chaque année, le montant restant (s'il y en a) après les dépenses est transféré au comité de l'année suivante.

Merci beaucoup pour votre soutien.
En solidarité,

Comité de la Semaine de la Fierté LGBTI+ de Istanbul du 31e anniversaire

Organizer

Liana Georgiewa
Organizer
Berlin

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee