Xarxa comunitària de monitoratge de l'aire

CONSTRUINT JUNTS UNA NOVA XARXA DE SENSORS INTEL·LIGENTS DE QUALITAT DE L'AIRE A SÓLLER. 
SÓLLER PER L'AIRE: UNA SOLUCIÓ D'ALTA TECNOLOGIA I BAIX COST.

La nostra comunitat viu amb una amenaça invisible que potencialment té un gran impacte tant en les persones com a l'economia en el seu conjunt: la contaminació de l'aire. Com a ciutadans, tenim el dret per llei a un aire net, però per a poder fer valer aquest dret hem de tenir accés a la informació. No obstant això, la darrera vegada que es va mesurar la qualitat de l'aire a Sóller va ser l'any 2007. Després d'una campanya inicial organitzada per aquesta plataforma que va desplegar monitors portàtils, ara estem compromesos amb la construcció d’una xarxa comunitària de monitoratge de l'aire. L'objectiu de la xarxa de sensors és proporcionar a les residents dades precises, barri per barri, en temps real sobre la qualitat de l'aire local. Tota la informació estarà disponible a Internet en temps real, a través d'una pàgina web, les xarxes socials i, més tard, una aplicació. Els ciutadans podran registrar-se per a rebre alertes quan els nivells de contaminació de l'aire són alts o quan la qualitat de l'aire és particularment baixa en un lloc específic, com una escola o un estadi esportiu. El nostre monitor  mesura les concentracions de PM2.5 en temps real. Qualsevol donatiu, per petit que sigui, ens ajudarà a construir aquesta xarxa que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de tots.

Organizer

Barry Byrne
Organizer
Sóller

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.