130
130
9

Deisiú an Chlub

€10,380 of €10,000 goal

Raised by 135 people in 3 months
Created January 23, 2019
Deisiú an Chlub
on behalf of Kieran Wadd

Tá muid ag bailiú airgead i dtreo deisiúchán an chlub. Tá géarghá le obair gairmiúil ar bhonneagar an chlub. Rachfaidh aon airgead a bhailítear tríd an bhfeachtas seo i dtreo rudaí ar nós úrlár nua, síleáil nua, athchóiriú ar an gclós gréinne srl.

Tá Club Chonradh na Gaeilge ann mar spás-shóisialta na nGaeil i mBÁC ó 1969. Is ionad cultúrtha é le oidhreacht agus stair faoi leith. Ba mhaith linn cinntiú go mbeidh sé ann mar baile dos na Gaeil ar feadh na blianta fada romhainn!

We are collecting money towards repairing Club an Chonradh. Professional work on the infrastructure of the club is urgently required. Any monies collected through this campaign will go directly to jobs such as a new floor, new ceiling, repair of the beer garden etc.

Club Chonradh na Gaeilge has been there as a social space for Irish speakers, learners and guests alike since 1969. It is a cultural venue with a rich history and heritage. We want to ensure it exists as a home for Irish speakers for many years to come!


Tá an bhfeachtas seo á eagrú ag baill de Choiste Deisiúchána an Chlub, atá mar fo-choiste den choiste fhéin. Beidh an airgead á lóisteál i gcuntas an Chlub nuair atá sé bailithe agus é imfhálaithe do infheistiú i obair mór ar an bhfoirgneamh amháin. Beidh muid ag tabhairt eolas ar na hoibrí seo mar a tharlaíonn siad.

This campaign is being organised by members of the Repairs Committee of Club an Chonradh who are a sub-committee of the committee itself. The monies will be lodged into the account of Club an Chonradh, ring-fenced for works on the building only. We will be providing updates on these works as they happen.

+ Read More
A chairde dhil,

Tharla 2 rud iontach inniu - 1) Sroich muid an 10k ag meánlae inniu! 2) Tá an t-urlár nua lagtha sa Chlub, seo daoibh an chéad cúpla pictiúr atá scaipthe. Is ar mhaithe le bhur dtacaíocht gur tharla seo agus is tús iontach dár bpleananna móra.

An chéad phíosa móroibre eile atá le déanamh ná síleáil an bheáir agus tá sin ar an sceideal dúinn don 27ú/28ú Márta.

Cé go bhfuil an 10k againn anois, tá lánfáilte roimh éinne airgead a chur leis seo, cabhróidh gach pingin rua leis an gcúis.

Arís ár mbuíochas libh agus go n-éirí leis an gClub amach anseo,
Coiste an Chlub
+ Read More
A chairde,

Leaindeáil an chéad sámpla urláir inné. Beidh orainn breathnú ar shámplaí eile ach táimid ag bogadh i dtreo obair a thosú. Beidh duine istigh an tseachtain seo chugainn leis na dallóga chun tosaigh a athrú chomh maith.

Táimid an-bhuíoch le gach duine a thug airgead go dtí seo, tá sibh fíor-fhlaithiúil agus feicfidh sibh toradh na flaithiúlachta sin gan moill.

Le buíochas,
Coiste an Chlub
+ Read More
Read a Previous Update

€10,380 of €10,000 goal

Raised by 135 people in 3 months
Created January 23, 2019
Deisiú an Chlub
on behalf of Kieran Wadd
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
AR
€100
Aoife McGlacken Ryan
1 month ago
PH
€10
Paul Humphreys
1 month ago
GM
€20
Gearóid Ó Mórdha
1 month ago
TB
€20
Tobias Baganz
1 month ago
€50
Anonymous
1 month ago
€50
Íte Ní Chionnaith
2 months ago
EB
€20
Eadaoin Nic Giolla Bhrighde
2 months ago
SA
€30
Síne Nic an Ailí
2 months ago
ED
€20
Evin Ó Dúnaigh
2 months ago
EB
€50
Eoghan Ó Braonain
2 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.