894
894
63

Xhaka, Shaqiri and Lichtsteiner

$25,421 of $25,000 goal

Raised by 787 people in 12 months
30855328_1529961252843654_r.jpegThis campaign is to raise money for the Swiss National Soccer Team players : Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri and Stephan Lichtsteiner. 

FIFA  fined them as follows: 
Xhaka -   10,000
Shaqiri - 10,000
Lichststeiner - 5,000

For celebrating their victory by making the Albanian Eagle gesture. 

They brought joy and happiness to all Swiss and Albanians across the globe, please spare a moment and support them. 

If the Swiss Football Association does not accept the funds raised, we will gladly donate all the money to a charity of their choosing. 

Thanks
+ Read More
We will update you as soon as the funds are available.
Thank you.
+ Read More
Hi all,

We received a response from the Swiss National Soccer Association where they wish that the donation to be given to a charity.

We will keep you posted as we are looking at the best option on what charity will benefit the most.

Thank you,
+ Read More
Dear friends and donors,

THANK YOU for your generous support over the last day!

I inform you that from this moment onwards, there will be no need for donations as the amount of $25000 necessary to pay for the FIFA fines against the three players Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka and Stephan Lichtsteiner, has been reached.

As we are aware that the Swiss Federation and the three Swiss players are in a position to pay for the fine, the purpose of this initiative was to raise the global awareness on the nonsensical disciplinary procedures against the Swiss players, and to show our support.

All three Swiss footballers have not in any way expressed, any racial hatred to initiate FIFA sanctions, nor did they act in, or verbally state, racial hatred. All they did was celebrate with the symbol of the two-headed eagle.

As the initiative has reached all supporters globally, we consider the purpose of the mission served.

We are now waiting for a response from the Swiss Football Federation, whether they will accept the funds raised. If not, the funds will be donated for charity in Kosova.

Corresponding to this purpose, these funds will be donated to schools in rural areas in Kosova, for the purchase of sports equipment to be used for physical education classes.

All information related to the donation, such as the date, event, and location will be shared publicly.

*******************************************************

Të nderuar miq dhe donatore!

Ju falemnderit për mbështetjkn tuaj gjatë këtyre ditëve, ju njohtoj se nga ky moment e tutje u mblodh shuma e plaifikuar për kompenzimin e dënimeve në të holla për tre futbollistët e ndëshkuar nga FIFA Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka dhe Stephan Lichtsteiner në vlerën prej $25,000.

Të vetëdijshëm se kjo shumë nuk është e paaritshme as për tre reprezentuesit zvicerran e as për fedeartën zvicerane të fubollit, qëllimi i kësaj nisme ishte më tepër senziblizimi i opininit ndërkombëtar për pakutimësimë e ngritjes së procedurës disiplinore kundër tyre si dhe supportimi i tyre.

Te tre futbollostet nuk kishin shprehur ndonjë urrjetje racore që ndëshkohet me rregulloren e FIFA-s, as nuk kishin bërë veprim apo dhënë ndonjë deklaratë verbale të urrejtjes racore, por vetëm kishin festuar me shenjën e shqiponjës dykrenare.

Konsideroj se iniciativa arriti qëllimin madje në përmasa globale, me çka konstatojmë edhe edhe përfundimin e misionit tonë.

Jemi ne pritje te prgjigjes se Federates se Futbollit te Zvicrrës, ne qofte se ata nuk i pranojne shumën e mbledhur do te vendoset që shuma e mbledhur te dhurohet për qëllime bëmirëse në Kosovë.

Më e afërt me qëllimin e kësaj iniciative, do të ishte që këto mjete tua shpërndajmë shkollave të Kosovës në komunat rurale- me destinim blerjen e rekvizitave dhe pajisjeve sportive të nevojshme për orët e edukatës fiizike për nxënësit.

Me respekt
Rilind Reka, Drin Zatriqi
New York, 26 qershor 2018
+ Read More
Read a Previous Update

$25,421 of $25,000 goal

Raised by 787 people in 12 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
TT
$5
Ting Teng
12 months ago
PW
$14
Petra Willnecker
12 months ago
$10
Anonymous
12 months ago
AP
$5
Anisa Pashaj
12 months ago
$15
Anonymous
12 months ago
GY
$50
Giray Yaglikci
12 months ago
LY
$25
Leonard Ya
12 months ago
PW
$25
Petra Willnecker
12 months ago
MI
$10
Mehdi Isufi
12 months ago
$10
Leonora Gjonbalaj
12 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.